Jak ułatwić sobie pracę z tablicą interaktywną ? Część 1

Jak ułatwić sobie pracę z tablicą interaktywną ? Część 1

Nasza obecna rzeczywistość obfituje w coraz większą ilość elektronicznych ułatwień i narzędzi wspomagających nasze działania. W edukacji, niezwykle inspirujące do pracy okazały się możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Dzięki kreatywności producentów pomocy naukowych, powstają nowoczesne programy edukacyjne, testy i gry edukacyjne wspierające i rozszerzające program nauczania. Zastosowanie tych nowoczesnych pomocy naukowych ułatwia zarówno przygotowanie zajęć, prowadzenie i dystrybucję notatek z lekcji.

 

 

Multimedia to coś, do czego uczniowie są przyzwyczajeni i co rozumieją. Forma nowoczesnych programów edukacyjnych została tak przygotowana aby treści edukacyjne były odpowiednio atrakcyjne w przekazie oraz spełniały wymagania podstawy programowej. W efekcie materiał lekcyjny w połączeniu z umiejętnościami nauczyciela zapewnia uczniom niezapomniane, ciekawe lekcje które angażują wszystkich do wspólnej pracy. To z kolei znakomicie wpływa na zapamiętywanie ważnych treści i dyscyplinę podczas zajęć.

Nowa forma produktów dla edukacji wspomaga adaptowanie i częstsze wykorzystanie urządzeń interaktywnych w procesie dydaktycznym. Fakt zastosowania i wykorzystania możliwości które daje komputer jako jedna z pomocy nauczyciela (już nie tylko informatyki), ogromnie ułatwia i usprawnia pracę samym nauczycielom. Oczywiście kaseta magnetofonowa czy video nadal będzie wymagała stosownego odtwarzacza ale takie materiały można z powodzeniem nadal wykorzystywać równolegle z np. tablicą interaktywną. Tym ciekawsze jest to, że tablice interaktywne zdobywają coraz większą grupę użytkowników dzięki popularności w szkołach a ich dostosowanie do współpracy z istniejącymi urządzeniami dostępnymi w szkole jest niezwykle łatwe. Właśnie obawa przed utratą dotychczasowych przyzwyczajeń podczas prowadzenia zajęć, jest częstym powodem braku zaufania do nowych mediów na zajęciach lekcyjnych.

Ponieważ najliczniejsze multimedialne materiały edukacyjne dostępne na rynku dotyczą nauczania języków obcych, ta właśnie grupa nauczycieli ma największe możliwości wykorzystania dobrze wykonanych, intuicyjnych w obsłudze (dla ucznia i dla nauczyciela) materiałów w wersji cyfrowej. Nowa forma podręczników, ćwiczeń i innych aktywności lekcyjnych przemawiająca do różnych typów inteligencji, rozwija nie tylko językowo, ale także ćwiczy pamięć, koncentrację i szybkość.

Aby materiały interaktywne oferowane do wykorzystania na zajęciach mogły zostać w pełni wykorzystane, należy przewidzieć konfigurację obecnego lub przyszłego zestawu interaktywnego.

Kamera dokumentacyjna SMART SDC 330

Materiały drukowane i obiekty 3D

Korzystając na zajęciach z atlasów, książek, słowników lub odbitek należy przewidzieć w zestawie interaktywnym urządzenie umożliwiające wyświetlenie na tablicy interaktywnej interesującego nas zagadnienia. Przykładem może być kamera dokumentacyjna zintegrowana z systemem interaktywnym. Taka konfiguracja zestawu umożliwia nauczycielowi wykorzystanie zarówno dotychczasowych pomocy naukowych z nową formą interaktywnej aktywności na lekcji.

Głośniki SBA

Słuchanie i odtwarzanie filmów edukacyjnych

Stale powiększająca się baza materiałów interaktywnych i filmów edukacyjnych oferuje treść wizualną z komentarzem audio lub niezbędną do poznania właściwą wymową. Tu producenci zarówno materiałów dydaktycznych jak i urządzeń audio dedykowanych do pracy w klasie przygotowali niezbędne pomoce które zapewniają niezbędną jakość i głośność dla każdego słuchacza.

Oferowane do edukacji zestawy głośnikowe przygotowane są pod względem mocy i jakości dźwięku aby jak najlepiej sprawdziły się w sali lekcyjnej.

Inną ciekawą zaletą stosowania oryginalnych akcesoriów jest możliwość dołączenia do nich, bez zbędnych komplikacji, używanych już na zajęciach materiałów zgromadzonych na magnetofonach kasetowych czy kasetach video (część materiału dostępnego jako pomoce naukowe nadal jest przechowywana na nośnikach starszego typu).

Zestaw interaktywny wyposażony w oryginalne głośniki łączy w tym wypadku, możliwość korzystania z istniejących pomocy i łagodne połączenie ich z nowymi interaktywnymi formami aktywności na zajęciach.

 

Dodatkową zaletą są czytelne i dobrze widoczne gniazda USB umożliwiające uczniom prezentowanie swojej pracy w wersji elektronicznej.

Ta zwiększona funkcjonalność zestawu interaktywnego nie powoduje dla nauczyciela bardziej skomplikowanego sposobu podłączeń czy uruchomienia. Interaktywny nauczyciel nadal podłącza tablicę interaktywną do komputera przy pomocy typowego (dołączanego przez producenta)  kabla USB.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}