Firma Smart Technologies udostępnia do pobrania wszystkie swoje aplikacje na stronie pod adresem https://support.smarttech.com/downloads. Przed decyzją o zakupie zawsze możesz sprawdzić co naprawdę jest oferowane.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś sprawdzić jak działa na przykład oprogramowanie SMART Notebook dostarczane wraz z tablicami interaktywnymi SMART Board wystarczy pobrać je ze strony internetowej http://education.smarttech.com/en/products/notebook/download#trial. Aplikacja jest dostępna na różne systemy operacyjne i jest w pełni funkcjonalna, działa na komputerze przez 90 dni.

Jeżeli instytucja, w której pracujesz posiada już urządzenia Smart Technologies możesz pobrać z ww. stron najnowsze dostępne oprogramowanie. Po jego instalacji dokonaj aktywacji oprogramowania. Uzyskasz aplikację bez ograniczeń czasu działania.

Instrukcja instalacji oprogramowania Jak zainstalować SMART Notebook

Galeria do programu SMART Notebook zawiera strony tytułowe, które powinno się wykorzystywać w przypadku tworzenia zawartości lekcji. W pliku znajduje się 6 zestawów w różnych kompozycjach kolorystycznych, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii Narzędzia Aktywności na Lekcji (Lesson Activity Toolkit 2.0). Każda strona składa się z dwóch slajdów: cele lekcji i notatnik nauczyciela.

Stosowanie stron tytułowych przynosi następujące korzyści:

  • pozwala zachować jednolitość,
  • strona tytułowa zawierająca cele lekcji pomagają skupić się na toku zajęć,
  • notatki nauczyciela zapewniają innym nauczycielom korzystającym z lekcji łatwość poznania jej struktury i kontekstu,
  • notatki nauczyciela zapewniają wgląd w materiały potrzebne do realizacji lekcji, jak również zróżnicowanie i strategię oceny.

Zachęcamy do korzystania ze stron tytułowych.

Pobierz strony tytułowe

Galeria do programu SMART Notebook zawiera gotowe strony z diagramami, schematami, uniwersalnymi kalendarzami i terminarzami. Po wybraniu odpowiedniego tła mamy możliwość pisania po nim lub notowania propozycji słuchaczy. W pliku znajduje się 16 slajdów, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii SMART Notebook, o następującej zawartości:

addytywne mieszanie barw, agenda spotkania, analiza kwadratów, analiza SWOT, cykl życia produktu, decyzja, diagram – analiza SWOT, kalendarz – czysty arkusz, kalendarz tygodniowy, lista “Do zrobienia”, piramida potrzeb Maslowa, program dzienny, program tygodniowy, subtraktywne mieszanie barw, zadanie, za i przeciw.

Zachęcamy do skorzystania z załączonych diagramów i schematów.

Pobierz diagramy i schematy

Zestaw 4 liniatur (niebieskie i czerwono-niebieskie) do nauki pisania.

Pobierz liniatury

Galeria do programu SMART Notebook zawierająca zestaw kolorowych teł do wykorzystania przy tworzeniu lekcji dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tła zostały przygotowane przez Panią Joanna Apanasewicz z “Małej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koniku Żagańskim.

Zachęcamy do korzystania z tych ładnych teł!

Pobierz pierwsze tło

Pobierz drugie tło