Zwierzęta na wiejskim podwórku

Zwierzęta na wiejskim podwórku

Zwierzęta na wiejskim podwórku

Uczeń: wie, jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku,

– zna charakterystyczne cechy ptaków i ssaków,

– rozróżnia głosy zwierząt,

– nazywa osobniki dorosłe i ich potomstwo,

– wie, jakie korzyści człowiek czerpie z hodowli zwierząt,

– zna strukturę zadania tekstowego.

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Danuta Cicha (odwrocie@o2.pl)

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}