Zima – ulubiona pora roku

Zima – ulubiona pora roku

Zima – ulubiona pora roku

Dziecko:

wypowiada się swobodnie na temat: dlaczego lubię zimę?

wymienia ulubione zabawy zimowe,

nazywa zabawy dzieci przedstawione na ilustracjach i dopasowuje podpisy do ilustracji,

czyta ze zrozumieniem podpisy do obrazków,

słucha z uwagą wiersza pt. „Jedzie zima” Hanny Ożogowskiej czytanego przez nauczyciela,

przepisuje drugą zwrotkę wiersza pt. „Jedzie zima” Hanny Ożogowskiej

sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10,

rozwiązuje zadania tekstowe – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

rozwija sprawność percepcyjną w zakresie rozpoznawania i nazywania barw charakterystycznych dla zimy,

wykonuje farbami akwarelowymi pracę plastyczną pt. “Zima – ulubiona pora roku”,

wyklaskuje, wygrywa na instrumentach perkusyjnych rytmy o tematyce zimowej,

Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny – klasa 1.

Udostępnił:

Małgorzata Butenko

Szkoła Podstawowa w Rakowie

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}