Z frazeologią na “ty”

Z frazeologią na “ty”

Z frazeologią na “ty”

Cel główny:

Kształcenie umiejętności stosowania i rozpoznawania różnych typów związków frazeologicznych

Cele operacyjne:

Uczeń:

– odróżnia wyrażenia, zwroty i frazy frazeologiczne

– wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych

– poprawia błędy frazeologiczne

  
Przedmiot:

Język polski

 
Poziom:

III etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Grzegorz Piątas (grzegorzpi1@wp.pl)

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}