Świąteczne ozdoby

Świąteczne ozdoby

Świąteczne ozdoby

Wiadomości – uczeń:

– wie, co to jest głoska

– rozumie czytane polecenia

– wymienia ozdoby choinkowe

– rozumie treści zadań tekstowych.

Umiejętności – uczeń:

– wypowiada się na temat ozdób choinkowych;

– udziela odpowiedzi na pytania;

– układa i pisze wyrazy;

– pisze i uzupełnia zdania;

– dokonuje analizy i syntezy wyrazów;

– wykonuje z papieru bombki z szablonu;

– umie dodawać w zakresie 10;

– posługuje się narzędziami tablicy interaktywnej;

– rozpoznaje nastrój w utworach muzycznych.

Postawy – uczeń:

– ma potrzebę zdobywania wiedzy i dzielenia się nią;

– jest aktywny;

– dokonuje samooceny.

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Jolanta Ulanowska

Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}