Powtórzenie z działu: „Węgiel i jego związki z wodorem”

Powtórzenie z działu: „Węgiel i jego związki z wodorem”

Powtórzenie z działu: „Węgiel i jego związki z wodorem”

– Przedmiot: chemia

– Czas trwania ( liczba godzin): 1 godz.

– Dział programowy: Węgiel i jego związki z wodorem

– Temat lekcji: Powtórzenie z działu: „Węgiel i jego związki z wodorem”

– Cele zajęć

a) Wiadomości

Uczeń:

– wymieni kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną,

– wymieni właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu,

– wyjaśni, na czym polega spalanie całkowite i niecałkowite.

b) Umiejętności

Uczeń:

– zapisze równania reakcji etenu i etynu z bromem,

– zapisze wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz poda nazwy alkanów, alkenów i alkinów z wykorzystaniem wzorów ogólnych,- zapisze wzory sumaryczne, strukturalne i poda nazwę alkanu, alkenu i alkinu o określonej liczbie atomów węgla w cząsteczce ( do 5 atomów węgla w cząsteczce),

– opisze właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania, przyłączania bromu) etenu i etynu,

– przyporządkuje dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego,

– opisze różnice między spalaniem całkowitym a spalaniem niecałkowitym.

c) Postawy

Uczeń:

– jest aktywny na lekcji,

– pracuje w grupie,

– dokonuje samooceny.

– Metody nauczania – uczenia się: metoda aktywizująca – gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, metoda praktyczna – uczenie się poprzez działanie

– Formy organizacyjne nauczania – uczenia się: praca indywidualna, praca w grupie

– Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, scenariusz lekcji opracowany w programie Smart Notebook, komputer, projektor multimedialny.

– Literatura – Chemia Nowej Ery cz.3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

Przedmiot:

Chemia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Paulina Waćkowska

ZS Nr 10 – Gimnazjum Nr 12 Włocławek

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}