Tłusty czwartek

Tłusty czwartek

Propozycja zajęć języka polskiego jako języka obcego (poziom B1-B2). Po drobnych modyfikacjach może być wykorzystana w edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka tłustego czwartku to doskonała okazja, by porozmawiać o polskich tradycjach.

Uczeń/uczennica:

  • poznaje słownictwo związane z tłustym czwartkiem,
  • doskonali umiejętność wypowiedzi ustnych,
  • poznaje tradycje polskie.

Przedmiot:

język polski jako obcy

Poziom:

nieprzyporządkowane

Udostępniła:

Magdalena Krupińska

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}