Świąteczne ozdoby NOWA

Świąteczne ozdoby NOWA

Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook.

Uczeń/uczennica:

  •  wie, co to jest głoska,
  • rozumie czytane polecenia,
  • wymienia ozdoby choinkowe,
  • rozumie treści zadań tekstowych,
  • wypowiada się na temat ozdób choinkowych;
  • układa i pisze wyrazy;
  • pisze i uzupełnia zdania;
  • umie dodawać w zakresie 10;

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Jolanta Ulanowska

Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}