Opracowanie lektury „Nie płacz koziołku”

Opracowanie lektury „Nie płacz koziołku”

Opracowanie lektury „Nie płacz koziołku”

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjnych w klasie I

Temat: Ćwiczenia percepcji wzrokowo-słuchowej na materiale literowym jako przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Cel ogólny: Opanowanie umiejętności czytania głośnego i cichego, doskonalenie tempa i techniki czytania oraz rozumienia czytanego tekstu.

Cele szczegółowe:

dziecko:

– usprawnia koordynację wzrokowo-słuchową,

– doskonali analizę i syntezę wzrokową,

– ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację uwagi,

– usprawnia technikę głośnego czytania ze zrozumieniem,

– ćwiczy sprawność manualną.

Metody:

-zadań stawianych do wykonania

– praktycznego działania

Formy pracy:

Indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: płyta z piosenką, magnetofon, karty z obrazkami do gry, obrazki do kolorowania, kredki, wyrazy, sylaby do układania wyrazów, zdania z lukami.

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Elżbieta Paczkowska

Szkoła Podstawowa w Brudnowie

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}