Zima – ulubiona pora roku NOWA

Zima – ulubiona pora roku NOWA

Dziecko:

 • wypowiada się swobodnie na temat: dlaczego lubię zimę?
 • wymienia ulubione zabawy zimowe,
 • nazywa zabawy dzieci przedstawione na ilustracjach i dopasowuje podpisy do ilustracji,
 • czyta ze zrozumieniem podpisy do obrazków,
 • słucha z uwagą wiersza pt. „Jedzie zima” Hanny Ożogowskiej czytanego przez nauczyciela,
 • przepisuje drugą zwrotkę wiersza pt. „Jedzie zima” Hanny Ożogowskiej
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10,
 • rozwiązuje zadania tekstowe – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwija sprawność percepcyjną w zakresie rozpoznawania i nazywania barw charakterystycznych dla zimy,
 • wykonuje farbami akwarelowymi pracę plastyczną pt. “Zima – ulubiona pora roku”,
 • wyklaskuje, wygrywa na instrumentach perkusyjnych rytmy o tematyce zimowej,

(Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook).

 

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Butenko

Szkoła Podstawowa w Rakowie

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}