Zgoda buduje, niezgoda rujnuje NOWA

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje NOWA

Lekcja poruszająca tematykę zgody i przyjaźni w stosunkach międzyludzkich. Ćwiczenia w rozpoznawaniu przymiotnika i przysłówka, ich pisownia z przeczeniem “nie”. Utrwalenie tabliczki mnożenia. Lekcja zawiera dodatkowo plik Word z kartą pracy do wydruku.

Temat dnia: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje
Zapis do dziennika: Czytanie z podziałem na role wiersza Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”. Ocena zachowania bohaterów wiersza. Ustalenie i wyjaśnienie morału. Rozmowa na temat stosunków sąsiedzkich na podstawie własnych obserwacji dzieci oraz wiersza. Rozróżnianie przymiotników i przysłówków, ich pisownia z „nie”. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
Uczeń/uczennica:

  • czyta wiersz z podziałem na role,
  • ocenia zachowanie bohaterów utworu poetyckiego,
  • rozumie pojęcie „morał”,
  • określa cechy dobrego sąsiada,
  • rozpoznaje przymiotniki i przysłówki,
  • stosuje w praktyce łączną pisownię „nie” z przymiotnikiem i przysłówkiem,
  • mnoży i dzieli w zakresie 100.
Aktualizacja lekcji przygotowanej w starszej wersji programu SMART Notebook.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Ławniczak (goslaw@interia.pl)

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}