Żegnaj Hellado! – powtórzenie wiadomości

Żegnaj Hellado! – powtórzenie wiadomości

Żegnaj Hellado! – powtórzenie wiadomości

Uczeń:

sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa,

dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym,

wyszukuje i porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski,

wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego,

tworzy narracje historyczna, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł,

przedstawia argumenty uzasadniając własne stanowisko.

Przedmiot:

Historia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Marzenna Kwiatkowska

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}