Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi

Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi

Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi

Nauczyciel podczas lekcji powinien:

uświadomić możliwość wystąpienia zagrożenia związanego ze skażeniem chemicznym ze strony zakładów przemysłowych działających w najbliższej okolicy,

rozbudzić świadomość skutków narażenia na działanie substancji toksycznych,

uświadomić i rozbudzać pożądane zachowania w sytuacji zagrożeń chemicznych,

zapoznać z zasadami postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu, rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi,

uświadomić, jakie działania należy podjąć i w jakiej kolejności w sytuacji zagorzenia domowników substancjami toksycznymi,

zapoznać z podstawowymi rodzajami znaków substancji toksycznych na pojazdach i budowlach,

zapoznać ze sposobami oznakowania miejsc składowania substancji niebezpiecznych (umieszczanie oznaczeń na środkach transportu, w magazynach i zakładach produkcyjnych).

Scenariusz przygotowany na konkurs na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

III etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Izabela Sieradzka (eti.gim2@gmail.com)

Gimnazjum nr 2 im. A. Asnyka w Zielonej Górze

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}