Zadania z geografii fizycznej

Zadania z geografii fizycznej

Przykłady zadań z geografii fizycznej potwierdzające wiedzę oraz umiejętności uczniów II i III-go etapu edukacyjnego.

Planeta Ziemia fascynuje swoją przyrodą i zjawiskami w niej zachodzącymi. Dydaktyka i metodyka geografii pozwala uczniom zdobywać tematyczną wiedzę, demonstrować przedmiotowe umiejętności, prezentować właściwe postawy.
Na kolejnych slajdach prezentuję wybrane zadania oraz problemy z zakresu geografii – szczególnie fizycznej – na przykładzie środowiska jednego z lądów, których rozwiązaniem uczeń potwierdzi a nauczyciel oceni:

  • ilość i jakość posiadanej wiedzy;

umiejętności:

  • korzystania ze źródeł informacji geograficznej;
  • wyjaśniania zjawisk, procesów, związków oraz zależności w przyrodzie;
  • stosowania wiedzy w praktyce;
  • postawę badacza i odkrywcy.

Zaprezentowane dalej zadania można wykorzystać w różnych fragmentach treści nauczania geografii w szkole podstawowej lub średniej jako: samodzielne zajęcie edukacyjno-wychowawcze, fragmenty lekcji, zadania domowe, elementy różnego typu sprawdzianów wiedzy oraz umiejętności uczniów, itp.
Twierdzę, że pomysł wykorzystuje znane i polecane metody dydaktyczne, drogi uczenia się, zasady pedagogiki a uczeń ma szansę poszukiwać, badać, zrozumieć oraz brać odpowiedzialność za siebie i środowisko.

Dariusz Łuszczyk

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II i III etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}