Zabawy wyrazami, głoskami, literami NOWA

Zabawy wyrazami, głoskami, literami NOWA

Materiał do pracy indywidualnej i grupowej jako ćwiczenia utrwalające – kształtowanie gotowości do nauki czytania.

#przedszkole

Treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

obszar: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

dziecko: układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.

Uczeń/uczennica:

  • układa i dobiera rymy do wyrazów
  • dzieli wyrazy na głoski i sylaby
  • wyróżnia głoski w wyrazach

(Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook).

 

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

ed. przedszkolna, I etap edukacyjny

Udostępniła:

Irena Kaczmarowska (i.kaczmarowska@cen.info.pl)

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}