Z frazeologią na “ty” (NOWA)

Z frazeologią na “ty” (NOWA)

Cel główny:

Kształcenie umiejętności stosowania i rozpoznawania różnych typów związków frazeologicznych.

Cele operacyjne:

Uczeń:

– odróżnia wyrażenia, zwroty i frazy frazeologiczne,

– wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych,

– poprawia błędy frazeologiczne.

Przedmiot:

Język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Grzegorz Piątas (grzegorzpi1@wp.pl)

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}