Wywiad z Panią Dorotą Zbisławską

Wywiad z Panią Dorotą Zbisławską

Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na rozpoczęcie pracy nad książką „Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej. Zbiór ćwiczeń.”, która została wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Moje doświadczenia z tablicą SMART trwają już kilka lat. Ponieważ przygotowanie ćwiczeń interaktywnych wymaga poświęcenia dodatkowego czasu w domu, pomyślałam, że nie każdy nauczyciel chce i może pracować po godzinach. Stąd wziął się pomysł podzielenia się tym, co już wypracowałam i co zostało już sprawdzone w praktyce. Większość ćwiczeń interaktywnych zawartych w mojej książce to ćwiczenia, które były zweryfikowane podczas pracy z moimi uczniami, dlatego można je bez żadnych obaw technicznych zastosować podczas zajęć. Są to propozycje dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i mogą być zastosowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych z całą klasą jak i podczas zajęć wyrównawczych, czy indywidualnych.

 

Wyjątkowość Pani książki polega na tym, że zamieściła Pani opis nie tylko ćwiczeń interaktywnych, ale również znajdziemy w niej płytę CD zawierającą wszystkie prawie 150 ćwiczeń. Jest to bardzo duże udogodnienie dla nauczycieli.

Sam podręcznik został przygotowany z myślą o nauczycielach rozpoczynających pracę z tablicą SMART. Tam oprócz szczegółowych wskazówek pracy z tablicą, jej narzędziami znajdują się sprecyzowane polecenia do każdego ćwiczenia interaktywnego. Jest to na tyle udogodnieniem, że nauczyciel nawet tylko z podstawowymi kompetencjami informatycznymi i niewielkim doświadczeniem z tablicą interaktywną może bez problemu przygotować ciekawe zajęcia dostosowując je do wieku, możliwości i preferencji poznawczych swoich uczniów. Kolejnym walorem tych ćwiczeń jest możliwość ich modyfikowania. Każde ćwiczenie można dostosować do możliwości uczniów i nieskończenie wiele razy wykorzystać. Zastosowane aplikacje z zasobów SMART pozwalają na każdorazowe przekształcanie wprowadzonych danych, co powoduje, że każde ćwiczenie jest niepowtarzalne. Zapobiega to monotonności i zapamiętywaniu przez uczniów gotowych odpowiedzi bez przemyślenia.

Dorota Zbisławska „Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej. Zbiór ćwiczeń.” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe www.gwo.pl

Zaproponowane ćwiczenia interaktywne przeznaczone są dla użytkowników tablicy interaktywnej SMART Board i oprogramowania do niej – aplikacji SMART Notebook. Dlaczego wybrała Pani akurat tą tablicę?

Na rynku jest wiele ofert tablic interaktywnych. Jednak moje doświadczenia z nimi potwierdzają tezę, że tablica SMART i jej oprogramowanie są najbardziej przyjazne nauczycielom. Można powiedzieć, że jest tablicą skierowaną do szkół i z myślą o edukacji. Wspomniane wcześniej bogate zasoby nie wymagają od nauczyciela długich poszukiwać materiału, tak jak to ma miejsce podczas pracy z innymi tablicami i ich ubogim oprogramowaniem. Wystarczy sięgnąć do zasobów tablicy SMART, aby z powodzeniem przygotować ciekawy materiał do ćwiczeń na każdy poziom edukacji.

Wielu nauczycieli po publikacji książki uznało, ze tablice SMART są dedykowane wyłącznie do edukacji wczesnoszkolnej. Czy zgodzi się Pani z takim uogólnieniem?

Nie zgadzam się z taką opinią. Możliwości tablicy SMART są nieograniczone. Pozwala ona nie tylko na uatrakcyjnienie zajęć na każdym szczeblu kształcenia, począwszy od przedszkolaków na studentach kończąc, ale przede wszystkim wpływa na skuteczność kształcenia. Można powiedzieć, że z tablicą SMART nie ma rzeczy niemożliwych. Wyższość tablicy SMART nad innymi, które miałam okazję przetestować, polega na tym, że posiada bogaty zasób aplikacji, dzięki któremu nauczyciel jest w stanie przygotować o wiele ciekawsze i efektywniejsze zajęcia, niż te prowadzone metodą tradycyjną.

Zaletą SMART jest również łatwość obsługi pozwalająca uczniom bardzo szybko przyswoić jej narzędzia. Jest to niezwykle ważna cecha gdyż uczniowie wchodzą w interakcje z tablicą bez żadnych oporów i uprzedzeń. Jednym słowem tablica SMART jest narzędziem XXI wieku na jakie chyba wszyscy nauczyciele czekali.

Wielu nauczycieli rozpoczynających pracę z tablicami interaktywnymi na lekcji nie jest pewnych ich skuteczności jako pomocy naukowej. Jak wygląda praca z ćwiczeniami interaktywnymi na Pani zajęciach z uczniami?

Rozpoczynając pracę z tablicą interaktywną warto być świadomym jej skuteczności. Przede wszystkim tablica poprzez możliwość stosowania ćwiczeń interaktywnych pozwala na nauczanie polisensoryczne, wielokanałowe. Nigdy przecież nie jest tak, że uczniowie danej klasy odbierają bodźce ze środowiska za pomocą takiego samego lub tylko jednego systemu sensorycznego. Wśród naszych podopiecznych znajdują się uczniowie z różnymi preferencjami uczenia się. Musimy do każdego z nich dotrzeć tylko innymi drogami. Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy powinniśmy  pamiętać, by uwzględniał udział i zaangażowanie różnych analizatorów zmysłowych. Jakość i skuteczność kształcenia wspomaganego tablicą interaktywną mogą potwierdzić przeprowadzone badania ze Stanów Zjednoczonych, Hongkongu i Japonii, które ujawniły, że wśród 5300 uczniów preferowanymi stylami uczniów w badanej populacji są: styl działaniowy 37%, słuchowy 34%, wzrokowy 29%. Badania te wskazują też na pozytywne strony kształcenia multimedialnego, a zaliczyć do niego należy tablice interaktywne, oddziaływujące na prawie wszystkie zmysły człowieka. Z badań tych wynika, że skuteczność nauczania wzrosła o 56%, zrozumienie tematu o 50-60%, zmniejszył się stopień nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy o 20-40%. Poza tym tempo nauczania zwiększyło się o 60%, a co za tym idzie zwiększył się zakres przyswojonej wiedzy o 25-50%[1].

Z mojego doświadczenia wynika, że podczas pracy wspomaganej tablicą SMART wzrosła aktywność uczniów. Przemożna chęć obcowania z tablicą zwiększyła motywację także dzieci nieśmiałych, które zawsze musiałam pobudzać do aktywności.

Myślę, że są to wystarczające dowody na to, że nie można mówić w dzisiejszych czasach o jakości i skuteczności kształcenia bez nowych technologii, do których zaliczamy tablice interaktywne.


[1] Steinbrink B., Multimedia u progu technologii XXI wieku, Robomatic, 1992, s.50-51

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}