Wysokość górowania Słońca nad horyzontem – kąty i wzory. Część II

Wysokość górowania Słońca nad horyzontem – kąty i wzory. Część II

Kąty i wzory na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku

Część II

Ze wstępu do lekcji:

W tej części zaprezentowany środek dydaktyczny (kartograficzny rzut Ziemi na płaszczyznę) jest do wykorzystania – pod kierunkiem nauczyciela – przez ucznia (animacje, ćwiczenia interaktywne) do konstrukcji kątów, tworzenia wyrażeń algebraicznych, odkrywania wzorów i obliczania wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe 22.06 – początek lata na półkuli N i równocześnie zimy na półkuli S.
Korzystanie, podczas zajęć edukacyjnych, z pomocy dydaktycznych (do takich należy zaprezentowany przyrząd) spełnia założenia nowoczesnej dydaktyki – nauczyciel tworzy warunki do samodzielnej pracy ucznia, steruje jego aktywnością, a uczeń chętnie się uczy.

Dariusz Łuszczyk

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}