Wyprawa po Polsce. Moje miasto – Białystok.

Wyprawa po Polsce. Moje miasto – Białystok.

Wyprawa po Polsce. Moje miasto – Białystok.

Praca jest zgłoszeniem do konkursu “Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board”.

Lekcja jest skierowana przede wszystkim do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Ma na celu poznanie i utrwalenie wiadomości na temat miasta, w którym uczniowie mieszkają. Treści zajęć są oparte o podstawę programową. Wiadomości zawarte w prezentacji są bardzo ważne i przydatne w nauczaniu.

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 3

 
Udostępnił:

SYLWIA POŁUSZAŃCZYK (sylvia69@tlen.pl)

Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku (szkoła specjalna)

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}