Wybrane rośliny chronione w Polsce (NOWA)

Wybrane rośliny chronione w Polsce (NOWA)

Wybrane rośliny chronione w Polsce.

Uczeń:

• Rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny chronione.

• Układa nazwy roślin we kolejności alfabetycznej.

• Wspólnie z innymi redaguje opis wybranej rośliny chronionej.

• Poprawnie przepisuje tekst i wybrane wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

• Formułuje pytania do zadania matematycznego, analizuje treść zadania szukając odpowiedzi na postawione pytania.

• Wykonuje farbami akwarelowymi pracę plastyczną pt. „Pierwsze wiosenne kwiaty”.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Alina Wojtyna

Szkoła Podstawowa w Tokarni

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}