Płynące wody powierzchniowe Polski

Płynące wody powierzchniowe Polski

Bogata w ćwiczenia, quizy, mapy i ilustracje lekcja geografii. Uczniowie poznają istotne cechy płynących wód powierzchniowych w Polsce, między innymi:

  • rodzaje wód śródlądowych (wody powierzchniowe płynące i stojące),
  • pojęcia i definicje hydrologiczne (m. in.: dorzecze, ujście – lejek, delta, źródło, dopływ, kanał),
  • asymetria dorzeczy i dopływów.

Podstawa programowa w szkole podstawowej i średniej w treściach nauczania geografii umieszcza tematykę z zakresu: hydrosfera, hydrologia.

Przedstawiam propozycję zajęcia edukacyjno-wychowawczego, podczas którego uczeń poznaje istotne cechy płynących wód powierzchniowych Polski i ich znaczenie przyrodniczo-gospodarcze. Twierdzę, że proponowany temat zajęcia edukacyjnego gwarantuje uczniowi zdobycie (kieruje nauczyciel) tematycznej wiedzy, wykorzystanie jej w praktyce oraz prezentację oczekiwanej postawy. Podczas zajęcia wykorzystano wiele pomocy dydaktycznych: posiadane atlasy, mapy, podręczniki, tematyczne strony internetu oraz zasoby i narzędzia programu SMART Notebook. Całość można przenieść do Lumio, aby wzbogacić zajęcie o kolejne ćwiczenia, gry, quizy, testy, konkursy, itp.

D. Łuszczyk

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}