Woda skarbem Ziemi NOWA

Woda skarbem Ziemi NOWA

 Edukacja przyrodnicza

uczeń/uczennica:

 • obserwuje, doświadcza, analizuje i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (zbiorniki wodne i ich rodzaje),
 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody,
 • zna znaczenie wody dla życia i gospodarki.

Cele lekcji (uczę tego po to, aby uczeń):

 • znał rodzaje zbiorników wodnych,
 • wiedział, jak wykorzystuje się wodę,
 • rozumiał potrzebę dbania o czystość wody.

Będę zwracała uwagę na to, aby po lekcji uczeń potrafił:

 • wymienić rodzaje zbiorników wodnych,
 • klasyfikować wody według rodzajów zbiorników,
 • podawać przykłady wykorzystywania wody przez człowieka,
 • dbać o czystość wody,
 • widzieć problemy, stawiać hipotezy, weryfikować ich treści podczas samodzielnych i grupowych badań,
 • samodzielnie i zespołowo (z różnych źródeł) zdobywać wiedzę i umiejętności.

(Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook).

 

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Lipowska (limalgo@wp.pl)

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}