Wielkie odkrycia geograficzne (NOWA)

Wielkie odkrycia geograficzne (NOWA)

Uczeń/uczennica:

  • potrafi wymienić przyczyny odkryć geograficznych;
  • wymienia wynalazki, które przyczyniły się do ułatwienia żeglugi;
  • posługuje się pojęciami: astrolabium, kompas, karawela, busola;
  • podaje lata wydarzeń: 1492, 1498, 1519-1522;
  • potrafi wymienić wielkich podróżników i ich dokonania;
  • wskazuje na mapie szlaki najważniejszych wypraw odkrywców;
  • sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Hiszpanii i Portugalii.

Przedmiot:

historia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Romualda Adamczyk

Publiczne Gimnazjum Samorządowe

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}