Wielkanocne obyczaje NOWA

Wielkanocne obyczaje NOWA

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych,
  • budzenie szacunku dla tradycji.

Cele szczegółowe:

uczeń/uczennica:

  • zna symbole Świąt Wielkanocnych i tradycje świąteczne,
  • rozumie konieczność kultywowania tradycji,
  • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów,
  • zna pisownię wyrazów z ż wymiennym,
  • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50, mnoży i dzieli w zakresie 25.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Dorota Wiśniewska (widor20@gmail.com)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}