What’s the weather like today?

What’s the weather like today?

What’s the weather like today? – zapytanie o pogodę i opisywanie różnych stanów pogody.

Uczeń/uczennica:

  • zna słownictwo opisujące różne stany pogody,
  • umie zapytać o pogodę,
  • rozumie krótkie wypowiedzi ze słuchu,
  • posługuje się czasem Present Continuous,
  • zna zwroty codziennej komunikacji.

Przedmiot:

język obcy nowożytny (język angielski)

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Anna Sepioło

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}