W poszukiwaniu wartości – analiza wybranych fraszek Jana Kochanowskiego (NOWA)

W poszukiwaniu wartości – analiza wybranych fraszek Jana Kochanowskiego (NOWA)

Cele
Uczeń/uczennica:

  • rozróżnia fraszkę od bajki,
  • omawia relacje między nadawcą a odbiorcą fraszek,
  • wymienia cechy gatunkowe fraszki,
  • odczytuje wartości życiowe zawarte we fraszkach, poprawnie je nazywa.

Treści nauczania:

fraszki J. Kochanowskiego: „ Na zdrowie”, „Na dom w Czarnolesie”, osoba mówiąca, adresat, forma wypowiedzi, cechy gatunkowe fraszki.

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Lidia Gontarek

Gimnazjum nr 3 we Włocławku

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}