Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym NOWA

Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym NOWA

Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie III SP

Cel główny:

Wdrażanie uczniów do czujności ortograficznej.

Cele operacyjne: uczeń:

  • zna reguły i zasady ortograficzne pisowni wyrazów z ó
  • wyszukuje w diagramie ukryte wyrazy , wyjaśni ich pisownię
  • samodzielnie czyta ze zrozumieniem , rozwiązuje zagadki
  • dobiera wyrazy w pary
  • porządkuje wyrazy w tabeli
  • układa i zapisuje zdania z podanymi wyrazami
  • poprawnie pisze utrwalone wyrazy

Metody: pogadanka, ćwiczeniowa, zabawa dydaktyczna, praktycznego działania

Forma: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: zagadki ortograficzne, diagram, tabela, baloniki z wyrazami , tablica interaktywna, zeszyt

Aktualizacja lekcji przygotowanej w starszej wersji programu.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Marlena Krużyńska

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Brudnowie

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}