Tablice interaktywne SMART Board w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

Tablice interaktywne SMART Board w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

W malowniczej okolicy Pojezierza Drawskiego, okolona lasami Drawieńskiego Parku Narodowego, znajduje się wyjątkowa placówka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Jego nadzwyczajność przede wszystkim tworzą wychowankowie i nauczyciele, którzy niebywale angażują się w sprawy swojej Placówki. Odwiedzających otacza niesłychana serdeczność kadry i uśmiechy wychowanków.

 

Drugim powodem tej niezwykłości jest budynek Ośrodka i jego otoczenie. Jadąc drogą Drawno – Stare Osieczno, która prowadzi wzdłuż wijącej się rzeki Drawy, trafiamy na osadę Niemieńsko, a potem na jej część nieoficjalnie nazywaną Niemieńsko-Zamek. Opuszczamy główną szosę i skręcamy w piaszczystą drogę, która prowadzi nas najpierw przez las a potem mostek. Nagle naszym oczom pośród kniei ukazuje się budowla jakby nierzeczywista i na pierwszy rzut oka niezwykła w tym otoczeniu. Po chwili jednak, gdy pierwsze zdziwienie mija, wszystko wydaje się na swoim miejscu, bo gdzie mógłby znajdować się pałac myśliwski, jak nie w samym ostępie leśnym.

Neorenesansowy pałac myśliwski w Niemieńsku

 

 

„Neorenesansowy pałac myśliwski w Niemieńsku został wzniesiony w latach 1922-30 z inicjatywy Jakuba Virigensa von Arnin. Budowla założona na planie litery „L”, posiada 4 kondygnacje, loże, tarasy i nakryta jest dwuspadowymi dachami z lukarnami i świetlikami. Budowla o urozmaiconej bryle, wzniesiona z czerwonej cegły, składa się z piętrowego korpusu głównego i parterowego, prostopadłego do niego skrzydła. Do korpusu głównego przylega 8-boczna wieża widokowa, a do skrzydła południowego druga, niższa. Po stronie południowej pałacu znajduje się szeroki taras widokowy. Pałac zwany potocznie „zamkiem”, wybudowany został w stylu tzw. neorenesansu niemieckiego.”[1]

Od dłuższego czasu dużą bolączką Placówki był zły stan techniczny dachu Pałacu i brak środków na jego remont. Jednakże dzięki wielkiej determinacji pracowników Ośrodka, pomocy organu prowadzącego oraz środkom uzyskanym z gabinetu Premiera, udało się pozyskać niezbędną kwotę. Rozpoczął się Wielki Remont i obecnie Zamek wdzięcznie czaruje pięknym dachem.

„W miejscu obecnie istniejącego w Niemieńsku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego, w październiku 1968r. powstał Państwowy Zakład Wychowawczy. […] Wcześniej po roku 1945 do 1963 jest własnością Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie, następnie przejęty przez Zarząd Aptek w Szczecinie. Od 1967r. gospodarzem obiektu zostaje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zdewastowany obiekt poddany jest remontowi i zaadaptowany dla potrzeb edukacji specjalnej. […]

W Państwowym Zakładzie Wychowawczym w latach 1976 – 1984 przebywały dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 roku życia, posiadające wszystkie stopnie upośledzenia umysłowego. […]

W okresie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w placówce przeprowadzono wiele prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych. Staraniem ówczesnych dyrektorów placówka jest doposażana, co przynosi poprawę warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych oraz socjalno – bytowych.[…]

W 1999r. organem prowadzącym dla placówki staje się Powiat Choszczeński, a reforma systemu oświaty przynosi powstanie 6-letniej Szkoły Podstawowej, 3-letniego Gimnazjum.”[2]

Od strony materialnej baza Ośrodka przedstawia się imponująco. Część dydaktyczna, zarówno poszczególne gabinety, jak i pomieszczenia internatu, zaaranżowane są tak, że umożliwiają swobodne poruszanie się uczniom niepełnosprawnym umysłowo, w tym poruszającym się na wózkach. W obiekcie znajduje się wiele specjalistycznych gabinetów i pracowni, np.: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia techniczna, pracownia ceramiczna, pracownia multimedialna (internetowe centrum informacji multimedialnej), Sala Doświadczania Świata, pracownia terapii słuchowej metodą Tomatisa, pracownia Integracji Sensorycznej, gabinet do zajęć korekcyjnych wad postawy, gabinet do zajęć korygujących wady mowy, gabinety do rewalidacji indywidualnej, salę rekreacyjną do zajęć z wychowania fizycznego (pełne wyposażenie w sprzęt sportowy, tj. lekkoatletyczny, do piłki nożnej, gimnastyki). Dodatkowo, piękne otoczenie zagospodarowano tak, że znajdują się tu: boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę siatkową, koszykową i ręczną, boisko do piłki nożnej z bieżnią okólną i skocznią w dal oraz odcinek biegowy o długości 60 m, plac zabaw wyposażony w elementy do zabaw i rekreacji oraz „sieć pajęczą – urządzenie wspinaczkowe”.

Jednym z elementów wyposażenia każdej klasopracowni, w której odbywają się lekcje, są zestawy interaktywne zawierające tablice interaktywne SMART Board, projektory multimedialne i komputery (między innymi z aplikacją SMART Notebook).

Tablica interaktywna SMART w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

Fundusze na to wyposażenie pozyskiwane były w różnoraki sposób. Ze środków własnych oraz z projektów. Na przykład, w ramach rządowego programu Aktywna tablica, Placówka zdobyła środki na dwa zestawy. W wyposażaniu w sprzęt interaktywny pomogło również Stowarzyszenie, które pozyskało środki na zakup aż 5 zestawów interaktywnych! Na przykład wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Telewizji Polskiej „Reklama Dzieciom”. W ramach tego przedsięwzięcia finalnie zakupiono tablicę interaktywną, rzutnik krótkoogniskowy, zestaw nagłośnieniowy oraz laptop z całym pakietem specjalistycznego oprogramowania.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o szkolnictwo specjalne uważam, że praktycznym rozwiązaniem staje się tablica interaktywna. Praca z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym wymaga od nauczyciela wielu przygotowań do lekcji. Każdy uczeń w klasie funkcjonuje na innym poziomie rozwojowym, wymaga indywidualnego podejścia oraz zróżnicowanych pomocy dydaktycznych.

Warunkiem efektywnej pracy z uczniem jest ciekawie przeprowadzona lekcja, na której uczniowie z zainteresowaniem pracują i osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. W mojej pracy tak się dzieje. Często głównym narzędziem, pomocą dydaktyczną jest tablica interaktywna. Przygotowane przeze mnie lekcje interaktywne z wykorzystaniem SMARTA umożliwiają uczniom efektywniejsze nabywanie wiedzy. Wzbogacone dźwiękiem, pokazem krótkich filmów tematycznych, obrazów, pomagają zrozumieć omawiane treści i pojęcia. Dają możliwość wielokrotnego powtarzania zadań w celu osiągnięcia sukcesu, są ciekawym elementem zajęć i dobrej zabawy.

Podczas lekcji uczniowie mają możliwość wyboru zadań zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami. Te same zadania mogą mieć różne poziomy trudności i być przeznaczone dla uczniów pracujących na materiale obrazkowym, obrazkowo-literowym, bądź literowym. Różnorodność stosowanych metod w czasie lekcji tj. tradycyjna praca z kartami pracy bądź w SMARCIE pozwala na  doskonalenie umiejętności liczenia, usprawniania techniki czytania i pisania, podnosi sprawność manualną.

 

Lekcje interaktywne z wykorzystaniem SMARTA umożliwiają uczniom efektywniejsze nabywanie wiedzy

Jest wiele możliwości na efektywną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych włączając w proces edukacyjny nowoczesną technologię. Tablica interaktywna oraz odpowiednio dobrane programy wzbogacają wiedzę uczniów, a mi znacznie ułatwia przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Prowadzę lekcje otwarte z użyciem tablicy interaktywnej dla rodziców, nauczycieli, pracowników instytucji współpracujących ze szkołą, na których uczniowie prezentują swoje umiejętności, a ja dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. W pracy wykorzystuję również gotowe lekcje na SMARTA zamieszczone na stronie internetowej www.tablice.net.pl, są mi bardzo pomocne. Dziękuję tym, którzy się nimi dzielą i myślę, że już niebawem dołączę do ich grona.”[3]

Arkadiusz Stefan i Marcin Czarnecki

 

 

Strona Ośrodka http://sosw.niemiensko.superszkolna.pl/

Ośrodek odwiedziliśmy 18 kwietnia 2018 roku. Bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielowi informatyki Panu Dariuszowi Korzeniewskiemu, który nas oprowadził po Zamku i okolicy oraz udzielił nam niezbędnych informacji i odpowiedział na wszystkie nasze pytania.

[1] http://zamki.rotmanka.com/portfolio/niemiensko-neorenesansowy-palac-mysliwski-rodziny-von-arnin/ dostęp 16.05.2018

[2] http://sosw.niemiensko.superszkolna.pl/cms/6783/historia__soszw_w_niemiensku dostęp 16.05.2018

[3] Wypowiedź pani Teresy Hołowni – nauczyciela dyplomowanego, pracującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}