Tablice interaktywne SMART Board

Tablice interaktywne SMART Board

Tablice i monitory interaktywne SMART Board reagują na dotyk i po podłączeniu do komputera mogą sprawić, że lekcje w szkole staną się bardziej atrakcyjne i angażujące uczniów.

 

 

Odejście od tradycyjnego sposobu nauczania na rzecz interaktywnej edukacji znacznie zwiększa efektywność, pobudza aktywność grupy i zmniejsza dystans między lektorem a uczestnikami zajęć, i to bez względu na wiek.[i]

Zastosowana technologia DViT™ (Digital Vistion Touch) zapewnia wyjątkową funkcjonalność pracy. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o szkole i wraz z wielokrotnie nagradzanym edukacyjnym oprogramowaniem SMART Notebook (dołączanym do każdej tablicy) wyznaczają nowe standardy. Konstrukcja tablic i monitorów jest bardzo trwała. Pozwala na pracę wielodotykową, poprzez używanie prostych, intuicyjnych gestów dostępnych w najnowszych systemach operacyjnych. Ponadto umożliwia dwóm użytkownikom równoczesną interakcję, gdy używają różnych narzędzi lub swoich palców do pisania, rysowania lub sterowania komputerem. Dzięki temu nauczyciel nie tylko może stosować ćwiczenia interaktywne pozwalające na angażowanie większej liczby zmysłów uczniów, czyli na nauczanie polisensoryczne, ale również może stawiać uczniom zadania, które uczą współdziałania w rozwiązywaniu problemów lub dochodzenia do nich różnymi drogami. Co prowadzi do podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia.

Często mam problem, którego ucznia wybrać, ponieważ prawie wszyscy chcą podejść do tablicy, ażeby zrobić ćwiczenie interaktywne, zaznaczyć prawidłową odpowiedź, czy chociażby zapisać temat lekcji. Wykorzystując ich ogromne zainteresowanie tablicą oraz uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby przygotowuję na zajęcia ćwiczenia o różnym stopniu trudności, dzięki czemu aktywizuję zarówno uczniów zdolnych jak i tych najsłabszych, którzy odnosząc sukcesy nabierają wiary we własne możliwości. Ogromny wzrost zaangażowania w lekcję zauważyłam też u uczniów z upośledzeniem lekkim, którzy bardzo pozytywnie reagują na wszystko, co się dzieje na tablicy.”  mówi Marlena Jarczewska – nauczycielka biologii.[ii]

Oprogramowanie pod nazwą SMART Notebook, w które wyposażone są tablice i monitory pozwala na wykorzystanie wszelkich dostępnych opcji pracy z tekstem pisanym. Istnieje możliwość pisania, przerabiania odręcznych notatek (wyrazy i zdania) na czcionkę komputerową. Ciekawym narzędziem jest pióro tekstowe, które automatycznie zmienia pismo odręczne na tekst maszynowy oraz rozpoznaje podstawowe znaki korektorskie. Daje to dużą swobodę w pracy z tekstem maszynowym poprzez użycie znaków rysowanych na tablicy do błyskawicznej zmieniany w tekście i poprawianie ewentualnych błędów bez konieczności użycia klawiatury komputerowej. Dużą zaletą jest możliwość prezentacji i wykorzystania klawiatury ekranowej w dowolnym języku (wykorzystując zainstalowane w opcjach językowych klawiatury w systemie operacyjnym). Nauczyciel przygotowując ćwiczenia językowe na tablicy nie musi się martwić jak uzyskać specyficzne dla danego kraju litery. Powyższe możliwości pracy z tekstem oraz zaznaczanie i kopiowania dowolnego fragmentu publikacji elektronicznej (z dysku lub stron WWW) pozwalają na pracę z tekstem źródłowym (czasopisma, książki, teksty reklamowe).

Na slajdy programu, później wyświetlane na tablicy, możemy wstawiać obiekty z wewnętrznej galerii (np. obrazy, animacje, gotowe szablony, widżety, obiekty 3D). Jak również elementy pozyskane ze stron WWW, co daje dużą elastyczność w konstruowaniu ćwiczeń interaktywnych z wykorzystaniem materiału (fotografie, grafika, filmy) aktualnego w danej chwili i być może dobrze znanym uczniowi (postacie z kreskówek, idole młodzieżowi, aktorzy itp.).

Włączając w tradycyjną lekcję ciekawe aplikacje, filmy, zdjęcia, tabele czy schematy, wnosimy świeżość, nową jakość nawet do tych zagadnień, które wcześniej powodowały uczniom trudności. Korzystając z galerii czyli opracowanego zestawu elementów graficznych oraz szablonów – lekcja żyje, uczniowie zaczynają chłonąć wiedzę świetnie się przy tym bawiąc” – mówi Elżbieta Adamowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu. [iii]

SMART Notebook pozwala w prosty sposób przygotować rozbudowane graficznie ćwiczenia interaktywne oparte o tekst lub grafikę, dające możliwość automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń. Jednym z takich narzędzi jest generator ćwiczeń, który zawiera gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do wyboru. Nauczyciel musi tylko dodać samą treść ćwiczenia. Aplikacja jest stale rozwijana. W chwili obecnej pozwala na uzyskanie następujących typów zabaw: sortowanie wyrażeń do dwóch grup, układanie wyrażeń w odpowiedniej kolejności, fiszki słowo-słowo, fiszki słowo-obrazek, uzupełnianie brakujących słów w zdaniu, dopasowywanie elementów w pary, rozwiązywanie testów jako zabawę w rajd samochodowy. Dzięki wykorzystaniu gotowych form przygotowanie wyżej opisanych ćwiczeń interaktywnych przez nauczyciela nie zajmuje mu wiele czasu.

Ciekawym rozwiązaniem są elementy typu widżety, szczególnie te związane z zabawami takie jak: wyświetlanie przypadkowo słów (w 30 językach), avatary czytające podane teksty w kilku językach, losowanie elementów umieszczonych na tablicy itp. Ponadto znajdziemy tu również dodatek pozwalający utworzyć sesję w chmurze, gdzie poprzez stronę internetową na urządzeniach mobilnych, uczniowie mogą wpisywać dowolne teksty lub przesyłać zdjęcia, które są wyświetlane bezpośrednio na tablicy. Każdy pojedynczy tekst lub zdjęcie przekazane jest osobnym obiektem, który można w dowolny sposób opracowywać na tablicy (usuwać, przesuwać, łączyć w grupy itd.). Teksty uczniów mogą pojawiać się poprzedzone nazwą ucznia (w postaci inicjału) wpisaną w czasie przyłączania się do sesji.

Ciekawym sposobem na naukę nowych pojęć oraz analizę zjawisk jest narzędzie do tworzenia map myśli (Concept Mapping). Poszczególne węzły mapy myśli mogą być wypełnione tekstami wpisanymi z klawiatury, pismem odręcznym lub obrazkami. Możemy budować struktury wielostopniowe lub złożone układy graficzno-tekstowe. Edycja jest bardzo intuicyjna i polega na zakreślaniu słów lub obrazków za pomocą pisaka. Tekst każdego umieszczonego wpisu można edytować.

Nieocenioną pomocą w sprawdzaniu wiedzy uczniów będzie dodatek do oprogramowania pozwalający na budowanie pojedynczych ocen oraz prac kontrolnych opartych na pytaniach testowych. Treść pytań kontrolnych może być umieszczana bezpośrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie SMART Notebook. Nauczyciel ma możliwość stosowania pytań typu: prawda-fałsz, tak-nie, pytanie testowe z jedną poprawną odpowiedzią, pytanie testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami, odpowiedź jako liczba (ułamek, ułamek dziesiętny), odpowiedź jako tekst, pytanie o opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Możliwość budowania list klas z przypisanymi uczniom identyfikatorami w systemie lub zadawania pytań w trybie anonimowym. Aplikacja zbiera w jednym miejscu informacje o wynikach poszczególnych testów, jak i wynikach poszczególnych uczniów, z możliwością automatycznego generowania raportów dla całych klas, poszczególnych uczniów oraz porównawczych. Uczniowie udzielają odpowiedzi poprzez stronę internetową na urządzeniach mobilnych. Urządzenia uczniów wyświetlają treść pytań i ewentualne elementy graficzne związane z poszczególnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela.

Na stronie WWW umieszczona jest aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania do tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Można za jej pomocą udostępnić materiał wykonany podczas lekcji lub ciekawą pracę domową. Aplikacja pozwala na przeglądanie plików, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.

Tablica lub monitor współpracują z popularnymi aplikacjami pakietu biurowego co pozwala na wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach tych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Dodatkowo jest możliwość przekształcenia notatek odręcznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programów. Opcja importowania i eksportowania materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB, daje możliwość wymiany plików z lekcjami pomiędzy oprogramowaniem różnych producentów tablic.

Na koniec organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowych użytkowników wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami.

Urządzenia i oprogramowanie proponują duże wsparcie dla użytkowników poprzez dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, wideo-mini szkoleń, forum użytkowników oraz bezpłatnych lekcji. Na stronie www.tablice.net.pl znajduje się ponad 600 lekcji przygotowanych w programie SMART Notebook. Zaś producent tablic w prowadzonej przez siebie bazie materiałów dla nauczycieli zawarł dużo gotowych lekcji oraz kolekcji galerii, zdjęć, widżetów itp.

Tablice interaktywne SMART Board pozwalają na swoisty renesans tablic szkolnych – umożliwiają projekcję filmów z Youtube, odtwarzanie muzyki, prezentowanie ilustracji… Tablica przestaje być jedynie przedmiotem, po którym pisze nauczyciel, ale staje się centralnym punktem, w którym koncentruje się uwaga uczniów. Granicą możliwości tych urządzeń stanowi jedynie inwencja nauczyciela” – mówi Aleksander Garbiński, nauczyciel angielskiego w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie. [iv]

opracował

Arkadiusz Stefan


[i] Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu języków obcych / Paweł Madej / Języki Obce w Szkole. -2011, nr 3, s. 31-38

[ii] Tablice interaktywne SMART Board podstawą edukacji integracyjnej w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu / SMART – studium przypadku / https://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Rozwiazania/Tablice%20interaktywne%20SMART%20Borad%20w%20Gimanzjum%20Feliksa%20Szo%C5%82drskiego%20w%20Nowym%20Tomyslu.pdf/ dostęp 2016-05-13

[iii] Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu / SMART – studium przypadku / https://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Rozwiazania/Studium_przypadku_Tablica_interaktywna_SMART_w_Szkole_Podstawowej_nr3.pdf/ dostęp 2016-05-13

[iv] Tablice interaktywne SMART Board w warszawskim Zespole Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa / SMART – studium przypadku / https://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Rozwiazania/Studium_przypadku_Tablica_interaktywna_SMART_w_Zespole_Szkol_nr77.pdf/ dostęp 2016-05-13

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}