Sprawdź siebie – matematyka klasa VII NOWA

Sprawdź siebie – matematyka klasa VII NOWA

Powtórzeniowa lekcja matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Uczeń/uczennica:
– oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych;
– oblicza wartości pierwiastków;
– oblicza procent danej liczby;
– oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu;
– stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym (podwyżka);
– przedstawia część pewnej wielkości w postaci ułamka dziesiętnego;
– redukuje wyrazy podobne;
– zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania I stopnia z jedną niewiadomą;
– rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
– zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych;
– stosuje twierdzenie Pitagorasa;
– oblicza pola czworokątów;
– oblicza bok kwadratu na podstawie jego obwodu i pola.

Przedmiot:

Matematyka

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Monika Kubica

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}