Słoń Trabalski NOWA

Słoń Trabalski NOWA

WOJEWÓDZKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Wiersze Juliana Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych

“Słoń Trąbalski”

Uczeń/uczennica:

  • wie, kim był Julian Tuwim, potrafi wymienić tytuły jego wierszy dla dzieci,
  • wie, że tytuły piszemy wielką literą i w cudzysłowie,
  • porządkuje wydarzenia według kolejności,
  • wyodrębnia postaci z wiersza, pisze ich imiona wielką literą,
  • zapisuje poprawnie wyrazy z trudnością ortograficzną,
  • nazywa podstawowe części mowy,
  • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.

(Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook).

 

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Mariola Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej 86-200 Chełmno

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}