Cechy sieci rzecznej w Polsce NOWA

Cechy sieci rzecznej w Polsce NOWA

Konkurs na na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board (edycja II).

Zajęcie edukacyjno-wychowawcze, podczas którego uczeń poznaje sieć rzeczną Polski, jej główne cechy i znaczenie przyrodniczo-gospodarcze:

  • nazwy, rozmieszczenie oraz cechy rzek głównych i ich wybranych dopływów,
  • obszary źródłowo-krajobrazowe naszych rzek,
  • przebieg działów wodnych,
  • dorzecza i zlewiska oraz ich ilość i znaczenie,
  • asymetria dopływów rzek głównych i jej przyczyny,
  • opadowe i podziemne zasilanie rzek w wodę,
  • zagrożenia wynikające z braku dbałości o czystość wód rzecznych.
W lekcji wykorzystano między innymi:
  • test interaktywny na urządzenia uczniowskie “Odpowiedź” (Response)
  • grę edukacyjną “Połącz w pary”
  • grę “Odwróć na zewnątrz”.

Aktualizacja lekcji przygotowanej w starszej wersji programu SMART Notebook.

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II lub III etap edukacyjny

Udostępniła:

Dariusz Łuszczyk (darlusz@interia.pl)

Szkoła Podstawowa w Kończewicach, 87-140 Chełmża

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}