Segregujemy odpady

Segregujemy odpady

Segregujemy odpady

Wiadomości – uczeń

zna zagrożenia dla środowiska ze strony ludzi

rozumie znaczenie segregacji odpadów

rozumie znaczenie wyrazów: kompostownik, recykling,surowce wtórne

rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów

Umiejętności – uczeń:

czyta teksty z poznanych liter

wypowiada się na temat segregacji odpadów

dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej wyrazów

pisze litery dz, Dz

rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów

tworzy ilustrację ruchową do odtwarzanego utworu muzycznego

poprawnie wykonuje polecenia z podręcznika i zadania z Kart ćwiczeń

rozwiązuje proste zadania tekstowe

układa proste zadania do ilustracji

opisuje przedmioty z najbliższego otoczenia pochodzące z recyklingu

łączy w pary wyrazy rymujące się

klasyfikuje nazwy zwierząt, ludzi i roślin

rozwiązuje rebus

wykonuje piosenkę

Postawy – uczeń:

jest aktywny

segreguje śmieci

pracuje w grupie

dokonuje samooceny

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 1

 
Udostępnił:

Barbara Mazurek

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}