Segregujemy odpady NOWA

Segregujemy odpady NOWA

Uczeń/uczennica:

 • zna zagrożenia dla środowiska ze strony ludzi,
 • rozumie znaczenie segregacji odpadów,
 • rozumie znaczenie wyrazów: kompostownik, recykling, surowce wtórne,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • czyta teksty z poznanych liter,
 • wypowiada się na temat segregacji odpadów,
 • pisze litery dz, Dz,
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów,
 • tworzy ilustrację ruchową do odtwarzanego utworu muzycznego,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • układa proste zadania do ilustracji,
 • opisuje przedmioty z najbliższego otoczenia pochodzące z recyklingu,
 • łączy w pary wyrazy rymujące się,
 • klasyfikuje nazwy zwierząt, ludzi i roślin,
 • rozwiązuje rebus.

(Aktualizacja lekcji w starszej wersji programu SMART Notebook).

 

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Barbara Mazurek

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}