Schody świata – interpretacja filmowych przypowieści NOWA

Schody świata – interpretacja filmowych przypowieści NOWA

Zajęcia odbywają się w oparciu o zasoby filmowe Filmoteki Szkolnej. Analizowany film to “Schody” Stefana Schabenbecka.

Środki dydaktyczne:

– film „Schody” S. Schabenbecka,

– film „Katedra” T. Bagińskiego,

– www. filmotekaszkolna.pl.

Cele lekcji:

  • utrwalenie pojęcia przypowieści,
  • przybliżenie techniki animacji filmowej,
  • kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego,
  • doskonalenie umiejętności symbolicznego odczytywania tekstu kultury,
  • doskonalenie umiejętności właściwego odbioru i interpretacji filmów,
  • wdrażanie do wyrażania własnego zdania i zabierania głosu w dyskusji,
  • pobudzanie do autorefleksji.

Przedmiot:

j. polski, etyka, religia

Poziom:

III etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Brewczyńska (odwrocie@o2.pl)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}