Przewodnik dla nauczycieli

Monitory interaktywne SMART z technologią Android™ iQ

Angażuj uczniów, usprawnij przebieg lekcji, rozszerzaj sposoby nauczania

Pobierz plakat informacyjny do wydruku i zawieszenia obok swojego monitora!

Kliknij tutaj

Image module

Wskazówki dotyczące korzystania z tego przewodnika

 • Postępuj według opisanych na stronie kroków, aby dowiedzieć się, jak korzystać z danej funkcji, a następnie wybierz ciekawy pomysł wykorzystania narzędzia, aby go wypróbować.
 • Sprawdzaj jedną nową funkcje i pomysł jej zastosowania na tydzień. Ucz się, próbuj i daj sobie czas na refleksję!
 • Pomysły na wykorzystanie są podzielone na trzy etapy: Zaangażuj swoją klasę, Ulepsz swoją lekcję i Rozszerz sposób nauczania. Wybierz etap odpowiedni dla siebie.
 • Uczyń istniejące treści bardziej interaktywnymi.
 • Współpracuj z innymi nauczycielami @TSwMK
 • Podziel się swoimi pomysłami www.tablice.net.pl/lekcje/
Image module
Interakcja
Image module

Pisz i rysuj na tablicy

New Whiteboard
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Dotknij ikony Tablica

Wybierz tło strony.

 

Możesz dodać wiele stron z różnymi tłami. Aby zmienić tło już istniejącej strony, dotknij   i wybierz stronę, którą chcesz zmienić, stuknij  i wskaż nowe tło.

2. Jeżeli brakuje Ci miejsca na tablicy.

Rozszerz przestrzeń tablicy, aby nigdy nie zabrakło Ci miejsca. Dotknij strony i zacznij ją przesuwać, aby uzyskać więcej miejsca. Użyj dwóch palców, aby przesuwać wyświetlany fragment tablicy. Zbliżając lub oddalając palce od siebie możesz pokazać całą tablicę lub skupić uwagę na jakimś jej fragmencie.  

3. Dostosuj swój pisak

Zmień grubość i kolor pióra.  

4. Przekształć cyfrowy atrament na tekst maszynowy

Możesz pisać słowa, które automatycznie zamieniają się w tekst maszynowy. Dotknij , a następnie dotknij  i zacznij pisać na monitorze. Poczekaj kilka sekund, a pismo zostanie przekonwertowane na tekst.

Jeśli tekst nie jest poprawny, dotknij tekstu, dotknij , a następnie wybierz właściwe słowo.

5. Praca z obiektami

Możesz przesuwać, obracać lub zmieniać rozmiar obiektu (w tym pisma odręcznego) na stronie tablicy, dotykając go. Możesz cofnąć lub ponowić swoje działania.  

6. Dostarczanie zawartości tablicy na urządzenia uczniów

Uczniowie dołączają do strony hellosmart.com. Wybierz między tempem nauczyciela a tempem ucznia. Dodaj pustą stronę lub natychmiastową aktywność Wykrzycz to!

Uwaga: jeśli nie jesteś w trybie dostarczania, zmiany w pliku są zapisywane automatycznie.

7. Utwórz nowe tło strony

Dotknij ikony   ,aby wyszukać i dodać obraz za pomocą wyszukiwarki Bing. Stuknij obraz, a następnie stuknij > Zablokuj . Obraz staje się nowym tłem strony i można po nim rysować.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj

 • Dodaj obrazy miejsc historycznych (dawniej i dziś), reprodukcje znanych dzieł sztuki, zdjęcia ważnych osób, fotografie z całego świata.
 • Umieść zdjęcia klasowe, z imprez szkolnych, szkolną maskotkę.
 • Wyświetl zdjęcie i inspirujący cytat na dany dzień.

Ulepsz swoją pracownię, używając obrazu tła, który reprezentuje nauczany przedmiot lub jego metaforę, cel do osiągnięcia przez uczniów i tak dalej.

 • Dzieła stworzone przez uczniów, plakaty cyfrowe, kolaże słowne.
 • Zdjęcia zrobione przez uczniów.

Rozszerz naukę, dodając aplikacje, strony internetowe i pliki do Ulubionych, aby uczniowie mieli do nich szybki i niezależny dostęp.

 • Strony internetowe z ciekawostkami lub wyzwaniami do realizacji.
 • Biuletyn klasowy, Dokumenty Google i tak dalej.
Image module

Wstaw film lub zdjęcie, dodaj narzędzia matematyczne

Kroki  

1. Wstaw zdjęcie lub film z YouTube

Stuknij, aby dodać obraz lub wideo za pomocą wyszukiwarki Bing. Dotknij paska wyszukiwania, wprowadź wyszukiwane hasło, a następnie wybierz film lub obraz z wyników

2. Dodaj narzędzia matematyczne

Dotknij i wybierz kątomierz, linijkę lub ekierkę.

Możesz przesuwać, zmieniać rozmiar lub obracać narzędzie pomiarowe oraz rysować przy nich linie za pomocą pisaka jak przy fizycznych narzędziach kreślarskich.

3. Dodaj kąt za pomocą kątomierza

Dotknij kątomierza. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt kątowy, a następnie przesuń uchwyt, aby utworzyć kąt. Dotknij, aby wstawić kąt.

4. Praca z obiektami

Możesz przesuwać, obracać lub zmieniać rozmiar obiektu (w tym pisma odręcznego) na stronie tablicy, dotykając go. Możesz cofnąć lub ponowić swoje działania.  

6. Utwórz nowe tło strony

Dotknij ikony   ,aby wyszukać i dodać obraz za pomocą wyszukiwarki Bing. Stuknij obraz, a następnie stuknij > Zablokuj . Obraz staje się nowym tłem strony i można po nim rysować.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, wykorzystując cyfrowe tła, aby uchwycić pomysły uczniów i stworzyć ilustrację do ważnych dyskusji.

 • Utwórz wykresy, aby uporządkować dane i poproś uczniów o ocenę informacji.
 • Przeprowadź burzę mózgów na temat pomysłów, pytań, list i przykładów. Przenieś pomysły i uporządkuj je dzięki odpowiednim Organizatorom graficznym (krótkie wyjaśnienie wszystkich szablonów znajdziesz w tym pliku pdf).
 • Umieść narzędzia do kreślenia na przykładowe obrazy, takie jak mosty lub ciekawe budynki. Poproś uczniów, aby użyli tych narzędzi do dokonania pomiarów na obrazach, potem zaś porównania i zestawienia wyników.

Ulepsz swoje lekcje, dodając obrazy i filmy na tablicy.

 • Użyj tła w linie lub kratkę i dodaj związany z tematem lekcji obraz.  Niech będzie to miejsce do wspólnego dokonywania notatek przez uczniów na monitorze.
 • Dodaj wideo do tablicy. Dodaj tło z  Organizatora grafiki, który uczniowie wspólnie wypełniają po obejrzeniu wideo.
 • Zablokuj obraz jako tło i poproś uczniów o napisanie na nim adnotacji, etykiet i burzy mózgów

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do dołączenia do tablicy na hellosmart.com i oglądania tablicy na żywo na swoich urządzeniach.

 • Dodaj natychmiastowy Wykrzycz to! do przechwytywania połączeń uczniów związanych z notatkami w klasie.
 • Uczniowie mogą używać zrzutów ekranu do robienia notatek cyfrowych w celu uzyskania dostępu do nich poza zajęciami lub do publikowania w notatkach z zajęć, w Google Classroom i tak dalej.
Image module

Dodaj gotową treść zajęć

Kroki  

1. Wstaw tło z gotowym Organizatorem graficznym 

Otwórz aplikację Tablicy na monitorze. Dotknij , aby dodać gotową aktywność po bieżącej stronie.

Wybierz Organizator graficzny lub Przybór manipulacyjny.

Dotknij gotową aktywność, którą chcesz dodać do pliku.

UWAGA

Możesz także otworzyć nowy plik SMART Notebook z gotowym działaniem z Plików.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, wykorzystując Organizatory graficzne (krótkie wyjaśnienie wszystkich szablonów znajdziesz w tym pliku pdf), aby uchwycić pomysły uczniów, pokazać ich sposób myślenia i sporządzić ilustrację do prowadzonych w klasie dyskusji.

 • Wykorzystaj wykresy, aby uporządkować dane i poproś uczniów o ocenę informacji.
 • Przeprowadź burzę mózgów. Przenieś pomysły na monitor i uporządkuj je w Organizatorach graficznych.
 • Dodaj narzędzia matematyczne. Poproś uczniów, aby użyli narzędzi matematycznych do dokonania pomiarów oraz porównali i zestawili wyniki.
 • Wybierz jedną z kilkunastu tablic manipulacyjnych, by ćwiczyć z uczniami między innymi: ułamki, odczytywanie godziny, rozpoznawanie figur.

Ulepsz swoje lekcje, dodając obrazy i filmy do tablicy.

 • Wybierz na tablicy tło „papier w linie”. Dodaj jeden obraz związany z tematem lub częścią lekcji. Użyj monitora jako wspólnego miejsca do tworzenia notatki z lekcji.
 • Dodaj i wyświetl film. Następnie wykorzystaj wybrany slajd z zasobów Organizatora graficznego, by uporządkować wiedzę uczniów.

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do dołączenia do zajęć na hellosmart.com. Dzięki temu uczniowie zyskają nie tylko możliwość oglądania zawartości tablicy na swoich urządzeniach w czasie rzeczywistym.

 • Dodaj aktywność Wykrzycz to! do wspólnego sporządzenia notatek i zaprezentowania pomysłów uczniów. Uczniowie mogą wysyłać na tablicę krótkie wypowiedzi pisemne lub zdjęcia.
 • Uczniowie mogą używać zrzutów ekranu robiąc notatki cyfrowe, aby mieć do nich dostęp poza zajęciami.
Image module

Uruchom przeglądarkę

Browser
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Otwórz przeglądarkę

Na ekranie głównym dotknij ikony Przeglądarka. Na pasku adresu u góry ekranu wpisz adres internetowy lub wyszukiwane hasło.

Uwaga:  przeglądarka nie obsługuje Adobe Flash Player. Jeśli potrzebujesz użyć Adobe Flash, podłącz komputer do wyświetlacza.

2. Użyj pływającej klawiatury

Użyj pływającej klawiatury, aby pisać w przeglądarce. Możesz przesuwać klawiaturę, przeciągając znak plus (+) w prawym górnym rogu. Klawiatura jest ukryta, gdy jej nie potrzebujesz.

3. Pisz i rysuj

Podnieś pióro, aby rozpocząć pisanie notatek w przeglądarce, a pojawią się jasnoszare ukośne linie. Zmień kolor pióra, dotykając ikony pióra po lewej stronie ekranu.

4. Dodaj ulubione witryny

Na ekranie głównym w kategorii Ostatnie dotknij gwiazdki, aby dodać ostatnio odwiedzaną witrynę internetową do kategorii Ulubione.

5. Pobierz pliki

Podczas przeglądania Internetu stuknij plik, aby zapisać go na wyświetlaczu. W okniedotknij ikony Pliki, a otworzy się on w odpowiedniej aplikacji. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana na wyświetlaczu, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami SMART.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, dodając interaktywne strony internetowe do UlubionychDzięki temu masz do nich stale szybki dostęp. Pozwól jednemu lub kilku uczniom wchodzić z nimi w interakcję na ekranie.

 • Dodawaj adnotacje do artykułów i materiałów źródłowych, aby ułatwić uczniom zrozumienie tematu.
 • Podziel uczniów na grupy i pozwól im skorzystać z wyszukiwarki w celu odnalezienia informacji czy zdjęć. 
 • Otwórz ulubione aplikacje online (SMART Lumio, Learningapps, Wordwall i inne) i zagraj z uczniami w grę edukacyjną.

Ulepsz swoje lekcje, otwierając zasoby do lekcji na tablicy i robiąc na nich notatki.

 • Otwórz wiele zakładek ze zdjęciami, aby udostępnić je uczniom.
 • Uczniowie mogą otwierać każdą kartę i nawiązywać do treści, pisząc lub rysując na obrazkach.

Rozszerz naukę, łącząc się ze SMART Lumio. Dzięki temu lekcje są dostępne na urządzeniach uczniów w klasie i w domu.

 • Zaloguj się na monitorze (wykorzystując te same dane logowania, jakie wpisałeś zakładając konto SMART) i prowadź lekcje, całkowicie bez konieczności korzystania z komputera.
 • Twórz treści lekcji w SMART Learning Suite Online. Konwertuj pliki PDF i prezentacje na obszary robocze lub materiały informacyjne i pozwól uczniom pracować nad nimi indywidualnie lub w grupach.
 • Twórz gry edukacyjne na bazie gotowych szablonów, graj z uczniami na monitorze lub (i) poproś uczniów o dołączenie do lekcji na hellosmart.com.
Spersonalizuj
Image module

Dostosuj tapetę monitora

How to change the display’s wallpaper
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Zmień tapetę

Możesz zmienić tło wyświetlacza, aby spersonalizować swój wyświetlacz.

Dotknij  Ustawienia, przewiń do Personalizacja > Tapeta i wybierz nowy obraz jako tło.

2. Wybierz własny obraz tapety

Możesz włożyć dysk USB i wybrać obraz z dysku, aby ustawić go jako tło.

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj pliku .jpg lub .png o rozdzielczości 1920 × 1080.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, używając obrazu tła, który reprezentuje nauczany przedmiot lub jego metaforę, cel do osiągnięcia przez uczniów i tak dalej.

 • Obrazy historyczne (wtedy i dziś), słynne dzieła sztuki, ważni ludzie, miejsca na całym świecie.
 • Zdjęcia klasowe, szkolne wydarzenia, szkolna maskotka.

Ulepsz swoją pracownię, prosząc uczniów o zaprojektowanie obrazu na podstawie podanych treści i wykorzystaj go jako tła wyświetlacza.

 • Prace stworzona przez uczniów, plakaty cyfrowe, kolaże słowne itd.
 • Zdjęcia zrobione samodzielnie przez uczniów.

Rozszerz naukę, dodając aplikacje, strony internetowe i pliki do Ulubionych, aby uczniowie mieli do nich szybki i niezależny dostęp.

 • Strony internetowe z ciekawostkami lub wyzwaniami do realizacji.
 • Biuletyn klasowy, Dokumenty Google i tak dalej.
Image module

Zaloguj się i zsynchronizuj pliki
z przygotowaną treścią lekcji

File sync
Film w języku angielskim
Jak założyć konto do SMART?
Film w języku polskim

Kroki  

1. Udostępnij pliki lekcji

Otwórz plik lekcji w oprogramowaniu SMART Notebook. Udostępnij go na swoje konto SMART, klikając Plik> Udostępnij> Prześlij do konta SMART .

Po udostępnieniu plik jest przesyłany na Twoje konto SMART.

UWAGA

Sprawdź czy jesteś zalogowany w SMART Notebook na swoje konto SMART. Jeżeli nie masz jeszcze konta SMART załóż je bezpłatnie (jak to zrobić – przeczytaj plik PDF).

2. Zaloguj się

Na wyświetlaczu SMART Board z iQ dotknij  i zaloguj się przy użyciu swojego konta SMART.

Po zalogowaniu biblioteka plików zsynchronizuje się z kontem SMART, aby wyświetlić pliki udostępnione ze SMART Notebook oraz pliki z biblioteki lekcji SMART Lumio.

UWAGA

Nie zalogujesz się, a monitor nie dokona synchronizacji, jeżeli monitor nie jest połączony z siecią Internet!

Poproś swojego szkolonego administratora, aby podłączył monitor do sieci (można to zrobić za pomocą kabla lub przy pomocy sieci bezprzewodowej).

3. Rozpocznij lekcję

Stuknij kafelek pliku lekcji w bibliotece plików, aby otworzyć go w aplikacji Player.

4. Otwórz Dysk Google lub OneDrive

W bibliotece plików stuknij obok Moje pliki i wybierz Dysk Google lub OneDrive . Otworzy się aplikacja Przeglądarka i możesz pobrać dowolne pliki do swoich pobranych plików lub otworzyć pliki w magazynie plików online.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, przygotowując z wyprzedzeniem kalendarze, ważne wiadomości i inne codzienne zadania, abyś mógł je uruchamiać na monitorze i jednocześnie nadal aktualizować na komputerze.

 • Połącz bieżące wydarzenia, rocznice wydarzeń historycznych („W tym dniu …”), zagadki lub ciekawe fakty, w materiał będący rozgrzewką dla Twoich uczniów.
 • Stwórz kalendarze i tabele, aby stały się dla Twoich uczniów miejscem codziennego zapisywania obserwacji przyrody (pogoda, wzrost roślin itp.).

Ulepsz swoje sposoby nauczania, otwierając lekcje lub pliki PDF bezpośrednio w aplikacji Tablica, aby uczniowie mieli do nich dostęp w klasie, do pracy w grupach i po zakończeniu zajęć. Możesz to zrobić za pomocą Udostępnij, zapisując lekcję na dysku USB, pobierając pliki z Dysku Google lub One Drive.

 • Twórz ćwiczenia manipulacyjne za pomocą funkcji Klonowanie nieskończone.
 • Zapisz organizatory graficzne, aby uzyskać do nich szybki dostęp i używać ich podczas lekcji.

Rozszerz naukę, wysyłając karty zadań, do których uczniowie będą mieli dostęp po zakończeniu zajęć.

 • Tabele do uzupełnienia, karty pracy, definicje do opracowania, tablice wyboru, zdania z lukami i tak dalej.
 • Pliki PDF zawierające zagadki, problemy matematyczne lub problemy logiczne.
Image module

Dodaj aplikacje i przypnij
często używane elementy

Home screen
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Zainstaluj aplikacje lub dodaj zakładki

Możesz dodać aplikację dla systemu Android ze Sklepu z aplikacjami SMART i skróty do stron z aplikacjami webowymi (aplikacje uruchamiane i obsługiwane przez przeglądarkę). Na ekranie głównym dotknij ikony opisanej Aplikacje. Wyświetlą się już zainstalowane aplikacje w postaci kafelków. Pierwszy z nich to Sklep z aplikacjami. Naciskamy go i pokazują się nam dostępne w nim aplikacje, które możemy zainstalować na monitorze.

Chcąc zainstalować wybraną aplikację klikamy na jej ikonie. App’ka zostaje pobrana, a potem zainstalowana. Teraz ikona aplikacji pojawi się na ekranie monitora po naciśnięciu ikony Aplikacje.

2. Dodaj aplikacje do Ulubionych

Możemy dodać wybrane skróty do aplikacji Android z biblioteki Aplikacje do strony głównej (ekranu startowego) sekcja Ulubione. W tym celu na wybranych w bibliotece kafelkach naciskamy ikonę gwiazdki w górnym prawym rogu, która zmieni się na kolor zielony.

3. Usuń kafelki z Ulubionych

Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć, aż tło stanie się czarne. Dotknij, aby usunąć kafelek.

4. Otwórz ostatnio używane 

Kategoria Ostatnie zawiera osiem ostatnio używanych elementów, takich jak ostatnio odwiedzane strony internetowe, zrzuty ekranu, pliki SMART Notebook, tablice, pliki PDF i tak dalej.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, dodając skróty do regularnie używanych witryn i narzędzi.

 • Usprawnij zarządzanie klasą dzięki aplikacjom takim jak Class DoJo lub Go Noodle.
 • Wykorzystaj treści z witryn takich jak Brainpop, Wonderopolis i Newsela.

Ulepsz swoje lekcje, przechowując treści potrzebne do lekcji i pracy w małych grup w celu szybkiej interakcji.

 • Dodaj dostęp do Dysku Google lub Microsoft One Drive.
 • Dodaj portale biblioteczne lub szkolne, aby szybko uzyskać dostęp do treści i zasobów szkoły.

Rozszerz naukę, dodając system zarządzania uczeniem, aby szybko uzyskać dostęp do treści i zadań na zajęciach.

 • Dodaj Google Classroom, Canvas, Schoology lub inny, aby szybko otwierać zadania dla uczniów do dyskusji i prezentacje na zajęcia.
 • Jasno określ oczekiwania i zasoby do nauki oraz współpracy poza zajęciami, integrując system zarządzania uczeniem i interaktywny wyświetlacz SMART Board.
Dostarcz
Image module

Skorzystaj z biblioteki plików

Files Library
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Otwórz bibliotekę plików

Na ekranie głównym dotknij ikony opisanej jako Pliki.

2. Zmień nazwy plików

Naciśnij i przytrzymaj plik, aż tło stanie się czarne. Kliknij nazwę pliku. Użyj klawiatury ekranowej, aby zmienić nazwę pliku. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

3. Twórz, przenoś i sortuj

Dotknij i przytrzymaj plik, aż tło stanie się czarne.

Stuknij , aby utworzyć nowy folder. Aby przenieść plik do folderu, dotknij pliku i przytrzymaj go, aż tło zmieni kolor na czarny, wybierz dodatkowe pliki (jeśli chcesz) i przeciągnij je do folderu. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Sortuj zawartość według typu, nazwy lub daty ostatniej modyfikacji. W prawym górnym rogu dotknij menu, aby wybrać porządek sortowania.

4. Otwórz plik i idź

Otwórz plik w bibliotece plików, nad którym mają pracować uczniowie. Po lewej stronie ekranu znajdują się narzędzia do nawigacji, pisania notatek, zaznaczania, usuwania, a nawet dodawania pustej strony lub Wykrzycz to.

Aby umożliwić uczniom interakcję z lekcją na ekranie, otwórz lekcję w Tablicy. Możesz to zrobić, logując się i synchronizując pliki lub zapisując materiał lekcyjny na dysku USB. Tablica może otwierać pliki SMART Notebook, SMART Lumio i PDF.

5. Eksportuj pliki na dysk USB

Możesz eksportować pliki z zawartością Tablicy i zrzuty ekranu na dysk USB jako pliki PDF. Podłącz dysk USB do wyświetlacza, stuknij Pliki, dotknij i przytrzymaj plik, aż tło stanie się czarne, wybierz pliki do wyeksportowania i dotknij Eksportuj do USB .

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, poprawiając organizację pracy na monitorze za pomocą folderów na pliki z zawartością tablicy dla poszczególnych przedmiotów lub zajęć.

 • Dodawaj pliki z zawartością tablicy, pliki SMART Notebook, zrzuty ekranu i skróty przeglądarki, aby łatwo przechodzić między przygotowanymi materiałami.
 • Organizuj notatki z zajęć, plany zajęć i wspólne burze mózgów.

Ulepsz swoje lekcje, tworząc folder zadań, które uczniowie mogą wykonać na tablicy. Stuknij gwiazdkę w folderze, aby przypiąć go do Ulubionych, aby uczniowie mogli przejść do folderu z ekranu głównego.

 • Dodaj strony internetowe z potrzebnymi informacjami, pliki SMART Notebook do interaktywnych ćwiczeń oraz pliki PDF. Utwórz folder dla obszarów roboczych uczniów.

Rozszerz naukę, tworząc foldery warstwowe w celu zróżnicowania. Przypisz grupy uczniów do różnych folderów.

 • Twórz foldery do przeglądu słownictwa, ćwiczeń praktycznych i otwartych zadań krytycznego myślenia.
 • Twórz foldery zawierające podstawowe informacje z filmami lub tekstami naukowymi tworząc powiązania do świata rzeczywistego.
Image module

Użyj widżetów

Widgets
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Dodaj widżet

W różnych aplikacjach na monitorze dopnę są różne Widgety. Dotknij, aby otworzyć panel widżetów.

Dotknij żądanego widżetu, a zostanie on dodany do strony.

2. Dostosuj widżet

 Dotknij widżetu, aby go wybrać. Będzie rozmazany, co oznacza, że ​​go wybrałeś, a przycisk menu pojawi się w prawym górnym rogu widżetu.

Dotknij i wybierz Ustawienia. Otworzy się tryb edycji widżetu i możesz użyć dostępnych opcji, aby go dostosować.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę dzięki interaktywnym widżetom do praktycznej nauki i zarządzania klasą.

 • Użyj widżetu Zegar: wybierz analogowy, cyfrowy lub oba. Uczniowie mogą poruszać wskazówkami zegara, aby ćwiczyć odczytywanie czasu i rozwiązywać problemy z upływem czasu.
 • Użyj widżetu Stoper, aby pomóc uczniom zarządzać czasem podczas zajęć i móc zobaczyć kiedy nadszedł czas na zakończenie pracy w grupach lub na oddanie zadania.

Ulepsz swoje lekcje za pomocą widżetów, które ułatwiają losowanie uczniów do poszczególnych grup lub losowania zadań do wykonania przez poszczególnych uczniów.

 • Użyj widżetów Kość do gry lub Koła fortuny, aby uczniowie mogli wykorzystać je jako zawartość do realizacji zadań. Na przykład:
  • Stwórz „kość do gry” dla omawianego autora. Na bokach kości umieść postaci, wydarzenia i tak dalej z omawianego utworu literackiego. Poproś uczniów, aby „rzucali” kością, aby pomóc im w omawianiu treści lektury.
  • Utwórz pokrętło matematyczne z liczbami oraz symbolami matematycznymi i poproś uczniów, aby obracali nim, aby tworzyć własne zadania matematyczne.
  • Użyj dwóch kości. Dostosuj jedną kostkę, aby losowała Przypadki, a druga Czasy. Niech uczniowie rzucą obiema kośćmi i ustalą odpowiednią odmianę czasowników.

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do używania widżetów do zarządzania własną nauką.

 • Uczniowie używają widżetu Stoper do śledzenia czasu wykonania różnych zadań.
 • Uczniowie używają widżetów Koło fortuny lub Kość do gry, aby zapewnić innym uczniom różnorodne zadania.
Zaangażuj
Image module

Udostępnianie ekranu

Screen Share
Film w języku angielskim

Kroki  

Urządzenia Apple

Na ekranie głównym dotknij ikony  Aplikacja „Udostępnij ekran”. Upewnij się, że urządzenie, z którego chcesz pokazać obraz na monitorze, jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co wyświetlacz. Na urządzeniu Apple przesuń palcem w górę, aby wyświetlić centrum sterowania, stuknij opcję Screen Mirroring , a następnie wybierz wyświetlacz.

LUB

Pobierz aplikację na iOS z Apple App Store lub Pobierz aplikację na komputery macOS ze strony wsparcia SMART .

Komputer z systemem Windows 8.1

Na ekranie głównym dotknij ikony Aplikacja „Udostępnij ekran”. Upewnij się, że urządzenie, z którego chcesz pokazać obraz na monitorze, jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co wyświetlacz. Za pomocą myszy wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik w górę i kliknij Urządzenia. Kliknij pozycję Projekt > Dodaj wyświetlacz bezprzewodowy i wybierz wyświetlacz.

LUB

Pobierz aplikację ze strony wsparcia SMART .

Komputer z systemem Windows 10

Na ekranie głównym dotknij ikony Aplikacja „Udostępnij ekran”. Upewnij się, że urządzenie, z którego chcesz pokazać obraz na monitorze, jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi co wyświetlacz. Na komputerze kliknij w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz Połącz i wybierz nazwę monitora.

LUB

Pobierz aplikację ze strony wsparcia SMART.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, udostępniając ekran komputera, aby zaprezentować wideo, pokaz slajdów, plik PDF lub cokolwiek innego, co możesz pokazać na swoim komputerze.

 • Zaprezentuj szczegółowe wskazówki wyświetlając je na monitorze, aby pomóc uczniom zrozumieć, co mają robić.
 • Wzbogać dyskusje, udostępniając je bezprzewodowo obrazy z wielu urządzeń.

Ulepsz swoje lekcje, prosząc uczniów o udostępnianie filmów, zdjęć lub prac związanych z tematem i dzielenie się swoimi przemyśleniami z klasą.

 • Uczniowie mogą szukać zdjęć, artykułów prasowych, bieżących wydarzeń, a nawet piosenek łączących pomysły.
 • Uczniowie mogą tworzyć metafory lub porównania do pojęć, które studiują, aby pokazać głębsze zrozumienie.

Rozszerz naukę, umożliwiając dzielenie się produkcją wyreżyserowaną przez uczniów, która wykorzystuje różne media i narzędzia do prezentowania swoich pomysłów.

 • Uczniowie mogą wyświetlać pokazy slajdów, oryginalne filmy i prace cyfrowe ze swoich urządzeń.
 • Uczniowie mogą dzielić się notatkami i podejściami do rozwiązywania problemów oraz porównywać podobieństwa i różnice.
Image module

Rozpocznij natychmiast aktywność Wykrzycz to!

Kroki  

 1. Uruchom Wykrzycz to! podczas prowadzonej lekcji

Dotknij  Pliki i otwórz plik Tablicy.

Przejdź do strony, dotknij  i wybierz Wykrzycz to! , aby dodać aktywność po bieżącej stronie.

LUB

Rozpocznij Wykrzycz to! w nowym pliku

Stuknij Pliki, a następnie stuknij Wykrzycz to! .

 2. Niech uczniowie połączą się i wpiszą swoje pomysły

Poproś uczniów o wpisanie adresu strony hellosmart.com w swoich przeglądarkach internetowych i na tej stronie numer ID wyświetlonego na monitorze, aby mogli dołączyć do aktywności.

 3. Rozpocznij aktywność

Dotknij Start na wyświetlaczu SMART Board, aby rozpocząć aktywność Wykrzycz to! i poproś uczniów, aby używali swoich urządzeń do wpisywania ich pomysłów.

Dowiedz się więcej o pomaganiu uczniom w łączeniu się z Twoją klasą .

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, dodając aktywność Wykrzycz to!, aby szybko sprawdzić zrozumienie przekazywanych treści, stworzyć punkt wyjścia lub przeprowadzić burzę mózgów ad hoc.

 • Poproś uczniów, aby podzielili się przykładami i antyprzykładami.
 • Na koniec omawiania tematu, poproś uczniów, aby podzielili się ich zdaniem kluczowymi słowami, a następnie utwórz podsumowanie wykorzystując je.

Ulepsz swoje lekcje, dodając natychmiastową funkcję Wykrzycz to!, aby uczniowie mogli podzielić się tym, co osiągnęli indywidualnie lub w grupach i jaki jest ich plan działań na dziś.

 • Zacznij Wykrzycz to! i zapytaj: „Jakie wyzwania stoją przed Tobą?”
 • Zacznij Wykrzycz to! i zapytaj: „Co chcesz osiągnąć do końca lekcji?”

Rozszerz metody nauczania, dodając aktywność Wykrzycz to! Poproś uczniów o ułożenie tematów rozprawki, problemów matematycznych lub przesłanie propozycji pytań do nadchodzącego sprawdzianu.

 • Uczniowie mogą formułować pytania do debaty, która odbędzie się podczas następnych zajęć, związane z omawianymi pojęciami.
 • Poproś uczniów, by zadali pytania dotyczące niejasności, poszukali wspólnie odpowiedzi na nie oraz podzielili się refleksjami na temat tego, czego nauczyli się podczas lekcji.
Image module

Tablica kapp

kapp Whiteboard
Film w języku angielskim

Kroki  

 1. Otwieraj, pisz, przenoś i wymazuj

Na ekranie głównym dotknij Aplikacje > Tablica kapp. Podnieś pisak i zacznij pisać. Skorzystaj z większej ilości miejsca do pracy, przesuwając palec w lewo. Wycieraj atrament ręką.

 2. Zmień wygląd atramentu

Stuknij przycisk pióra po lewej stronie ekranu. Wybierz kolor i grubość pisaka.

 

 

 

 

 

 

3. Zapisz Tablicę kapp

Zapisz Tablicę kapp w Bibliotece plików. Stuknij w lewym dolnym rogu ekranu, aby zapisać stronę w Plikach i otworzyć nową, pustą tablicę. Znajdź swoją zapisaną zawartość z aplikacji Tablice kapp w Plikach.

4. Wyeksportuj zawartość Tablicy kapp na dysk USB

Podłącz dysk USB do monitora. Naciśnij i przytrzymaj dowolny plik, aż tło stanie się czarne. Wybierz pliki i dotknij Eksportuj do USB .

Image module

Bank pomysłów

 • Zachęć uczniów do aktywnego współtworzenia treści zajęć przynajmniej raz dziennie.
 • Zadaj uczniom ciekawe pytanie, na które odpowiedzą słowami lub obrazami na Tablicy kapp. Nawet najmłodsi mogą odpowiadać rysując po Tablicy kapp.
 • Uczniowie piszą na monitorze, komentując swoje pomysły i zadają do nich pytania.
 • Wypróbuj te ćwiczenia z Tablicą kapp:
  • Wolałbyś to ___ czy to ___? Dlaczego?
  • 30-sekundowy rysunek i jedno słowo do niego pasujące.
  • Tekst piosenki, który odpowiada Twojemu dzisiejszemu nastrojowi.
  • Ulubiona bajka w rysunku.
  • Pierwsze cztery słowa z książki, którą czytasz, lub cztery ostatnie słowa.
Image module

Aplikacja SMART kapp

kapp Whiteboard app
Film w języku angielskim

Kroki  

 1. Pobierz aplikację SMART kapp

Pobierz aplikację z Google Play (Android) lub App Store (Apple). Aplikację możesz zainstalować na telefonach lub tabletach.

 

 

 

 

2. Otwórz aplikację i tablicę, a następnie zeskanuj kod QR

Otwórz aplikację na swoim urządzeniu. Otwórz tablicę kapp na wyświetlaczu, dotykając Aplikacje > Tablica kapp . Zeskanuj kod QR w prawym dolnym rogu ekranu, aby podłączyć urządzenie (smartfon lub tablet) do wyświetlacza.

 

 

 

3. Udostępnij sesję z tablicy

Na urządzeniu dotknij ikony  zaproś na dole ekranu. Stuknij Send Link. Podaj lub wyślij link swoim uczniom. Mogą łączyć się na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, wprowadzając adres internetowy w przeglądarce internetowej.

4. Współpraca

Poproś uczniów, aby współpracowali za pomocą pióra. Po zakończeniu sesji możesz zapisać go jako plik PDF i udostępnić uczniom.

Image module

Bank pomysłów

 • Zachęć uczniów do aktywnego współtworzenia treści zajęć przynajmniej raz dziennie.
 • Zadaj uczniom ciekawe pytanie, na które odpowiedzą słowami lub obrazami na Tablicy kapp. Nawet najmłodsi mogą odpowiadać rysując po Tablicy kapp.
 • Uczniowie piszą na monitorze, komentując swoje pomysły i zadają do nich pytania.
 • Wypróbuj te ćwiczenia z Tablicą kapp:
  • Wolałbyś to ___ czy to ___? Dlaczego?
  • 30-sekundowy rysunek i jedno słowo do niego pasujące.
  • Tekst piosenki, który odpowiada Twojemu dzisiejszemu nastrojowi.
  • Ulubiona bajka w rysunku.
  • Pierwsze cztery słowa z książki, którą czytasz, lub cztery ostatnie słowa.
Połącz
Image module

SMART Ink

SMART Ink 5
Film w języku angielskim

Kroki  

 1. Podnieś i napisz

Pływający, dynamiczny pasek narzędzi SMART Ink jest stale unosi się nad wyświetlanym obrazem (na komputerze muszą być zainstalowane sterowniki SMART) . Podnieś pióro z monitora i zacznij pisać, na dowolnym elemencie okien aplikacji Twojego komputera, a nawet na pulpicie.

 

 2. Dostosuj właściwości pióra

Dotknij dynamicznego paska narzędzi i wybierz pisak. Otworzy się okno, w którym można wybrać pióro lub zakreślacz, zmienić kolor atramentu i grubość linii.

 

 

 

3. Użyj Przybornika

Dotknij dynamiczny pasek narzędzi i wybierz przybornik. Wyróżnij lub powiększ obszar albo użyj zasłony ekranu, aby powoli odsłaniać ekran. Łatwo przechodź do dowolnej witryny za pomocą narzędzia do zamiany pisma odręcznego na tekst.

 

 

 

 

 4. Uchwyć i zapisz

W przyborniku dotknij,  aby zrobić zrzut ekranu z notatkami. Zapisz go na pulpicie lub dodaj bezpośrednio do programu SMART Notebook.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, otwierając fragment tekstu (na przykład wiersz) i używając narzędzia Zasłona ekranu z przybornika, aby zakryć ekran i stopniowa go odsłaniać.

 • Wskaż szczegóły, które wspierają ideę artykułu, podkreśl kluczowe pojęcia lub dowody na poprawność tez zawartych w omawianej publikacji .
 • Odsłaniaj stopniowo tekst linia po linii, a uczniowie będą mogli wyróżnić przykłady środków stylistycznych, typy rymów itp.

Ulepsz swoje lekcje, znajdując w Internecie artykuł lub obrazy, na których uczniowie będą mogli dodawać adnotacje i opisywać je.

 • Na mapie użyj narzędzia Reflektor z przybornika, aby wyróżnić określone obszary. Użyj lupy, aby powiększyć inne obszary mapy.
 • Przechwytuj prace i pomysły uczniów za pomocą przechwytywania ekranu z przybornika.

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do korzystania z narzędzi SMART Ink podczas przedstawiania przygotowanych przez nich prezentacji w celu lepszego przekazywania przedstawianych treści.

 • Uczniowie mogą dodawać adnotacje na stronach internetowych, obrazach lub na pulpicie, aby uchwycić pomysły, które przedstawiają koledzy z klasy.
 • Uczniowie mogą dodawać adnotacje do dokumentów MS Office takich jak PowerPoint, Word i nie tylko.

UWAGA

SMART Ink jest dostępny po podłączaniu komputera do interaktywnego wyświetlacza SMART Board. SMART Ink, który jest dołączony do programu SMART Notebook lub pobrany osobno, musi być zainstalowany na komputerze przed jego użyciem.

Dodaj adnotacje do plików PDF

SMART Ink Document Viewer
Film w języku angielskim

Kroki  

 1. Otwórz przeglądarkę dokumentów SMART Ink Document Viewer

Otwórz przeglądarkę dokumentów SMART Ink na komputerze z menu Start (Windows) lub Findera (Mac).

 2. Otwórz plik PDF

Dotknij otwartej ikony i przejdź do pliku PDF, którego chcesz użyć podczas lekcji, i otwórz go. Dotknij „+” lub „-„, aby wypełnić ekran.

 

 

3. Pisz za pomocą SMART Ink

Weź długopis i robi notatki w pliku PDF. Stuknij dynamiczny pasek narzędzi SMART Ink i zmień styl pióra (rodzaj, kolor i grubość), aby skupić uwagę na nauce.

 

 

 

 

 

 

4. Zapisz swoją pracę

Zapisz swoją pracę, klikając Zapisz .

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, pisząc lub rysując na materiałach edukacyjnych w formacie PDF.

 • Pracuj i uzupełniaj cyfrowe wersje ćwiczeń lub podręczników szkolnych lub kart pracy.
 • Pisz i rysuj po arkuszach, wykresach, gotowych szablonach graficznych i nie tylko.
 • Pobierz Dokument Google lub Prezentację Google jako plik PDF i dodaj do niego swoje adnotacje. Zapisz i udostępnij cyfrowo swoim uczniom.

Ulepsz swoje lekcje, zachęcając uczniów do korzystania z przeglądarki dokumentów SMART Ink podczas pracy z plikami PDF podczas różnych działań w grupach.

 • Uczniowie mogą planować i organizować swoje pomysły oraz korelacje pomiędzy nimi wykorzystując gotowe szablony graficzne, takie jak diagramy Venna, modele Frayer, wykresy T lub linie czasu.
 • Znajdź artykuł i poproś uczniów, aby pracowali w zespołach, aby stworzyć fragment poezji zaciemniania lub wymazywania, pozostawiając widoczne tylko niektóre słowa.

Rozszerz naukę, udostępniając zapisaną podczas zajęć zawartość cyfrową w systemie MS Teams lub Google Class, aby uczniowie mieli do niej dostęp poza zajęciami.

UWAGA

SMART Ink Document Viewer  jest dostępny po podłączaniu komputera do interaktywnego wyświetlacza SMART Board. SMART Ink, który jest dołączony do programu SMART Notebook lub pobrany osobno, musi być zainstalowany na komputerze przed jego użyciem.

Nagrywaj lekcje

SMART Screen Recorder
Film w języku angielskim

Kroki  

 1. Uruchom rejestrator

Dotknij ikony  w obszarze powiadomień (Windows) lub pasku menu (Mac), a następnie wybierz Nagrywarka.

 2. Wybierz obszar do nagrania i rozpocznij nagrywanie

Dotknij  strzałkę obok przycisku Nagrywaj i wybierz odpowiednią dla siebie opcję nagrywania (cały pulpit, wybrany obszar lub otwarte okno).

Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po wskazaniu obszaru, który chcesz nagrać.

 3. Kończenie i zapisywanie nagrania

Po wykonaniu czynności, które chcesz nagrać, kliknij przycisk Stop.

Zapisz nagranie i udostępnij jego kopię uczniom lub rodzicom lub zachowaj je do późniejszego wykorzystania podczas lekcji.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, używając SMART Nagrywarki, aby zademonstrować przykłady, cyfrowe modelowanie zjawisk przyrodniczych i wyjaśnienia trudniejszych zagadnień.

 • Nagraj nowe sposoby rozwiązywania problemów matematycznych, aby podzielić się nimi z rodzicami.
 • Nagrywaj i udostępniaj kluczowe procesy, do których uczniowie mogą się odwoływać poza zajęciami podczas odrabiania lekcji.

Ulepsz swoje lekcje, używając SMART Nagrywarki, aby rejestrować prezentacje uczniów.

 • Twórz cyfrowe artefakty prezentacji klasowych.
 • Użyj Nagrywarki SMART, aby uchwycić kluczowe momenty wypowiedzi uczniowskich  i pracować na zmianę przy tablicy.

Rozszerz naukę, używając Nagrywarki SMART do rejestrowania materiałów, do których uczniowie mają dostęp przed zajęciami, a następnie pracuj z nimi nad zastosowaniem tych treści w klasie.

 • Przedstaw kluczowe słownictwo i ważne idee przed zajęciami, aby poszerzyć posiadaną przez uczniów wiedzę.
 • Przedstaw ogólny zarys procesu, aby uczniowie mogli otrzymać wsparcie w obszarach, których nie rozumieją w czasie zajęć. (Odwrócona klasa)

UWAGA

SMART Ink Document Viewer  jest dostępny po podłączaniu komputera do interaktywnego wyświetlacza SMART Board. SMART Ink, który jest dołączony do programu SMART Notebook lub pobrany osobno, musi być zainstalowany na komputerze przed jego użyciem.

Co dalej

Dołącz do rozmowy

Uczmy się razem

Skorzystaj z naszych:

materiałów, webinariów, lekcji

Facebook
Szkolenia
You Tube
Lekcje
Ambasador
Materiały
Canva