Przewodnik dla nauczycieli

Monitory interaktywne SMART z technologią Android™ iQ

Angażuj uczniów, usprawnij przebieg lekcji, rozszerzaj sposoby nauczania

Pobierz plakat informacyjny do wydruku i zawieszenia obok swojego monitora!

Kliknij tutaj

Image module

Wskazówki dotyczące korzystania z tego przewodnika

 • Postępuj według opisanych na stronie kroków, aby dowiedzieć się, jak korzystać z danej funkcji, a następnie wybierz ciekawy pomysł wykorzystania narzędzia, aby go wypróbować.
 • Sprawdzaj jedną nową funkcje i pomysł jej zastosowania na tydzień. Ucz się, próbuj i daj sobie czas na refleksję!
 • Pomysły na wykorzystanie są podzielone na trzy etapy: Zaangażuj swoją klasę, Ulepsz swoją lekcję i Rozszerz sposób nauczania. Wybierz etap odpowiedni dla siebie.
 • Uczyń istniejące treści bardziej interaktywnymi.
 • Współpracuj z innymi nauczycielami @TSwMK
 • Podziel się swoimi pomysłami www.tablice.net.pl/lekcje/
Image module
Image module

Biała tablica

Getting to know your SMART Board with iQ technology: New Whiteboard
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Dotknij ikony Nowa tablica

Wybierz tło strony.

 

Możesz dodać wiele stron z różnymi tłami. Aby zmienić tło już istniejącej strony, dotknij   i wybierz stronę, którą chcesz zmienić, stuknij  i wskaż nowe tło.

2. Jeżeli brakuje Ci miejsca na tablicy.

Rozszerz przestrzeń tablicy, aby nigdy nie zabrakło Ci miejsca. Dotknij strony i zacznij ją przesuwać, aby uzyskać więcej miejsca. Użyj dwóch palców, aby przesuwać wyświetlany fragment tablicy. Zbliżając lub oddalając palce od siebie możesz pokazać całą tablicę lub skupić uwagę na jakimś jej fragmencie.  

3. Dostosuj swój pisak

Zmień grubość i kolor pióra.  

4. Praca z obiektami

Możesz przesuwać, obracać lub zmieniać rozmiar obiektu (w tym pisma odręcznego) na stronie tablicy, dotykając go. Możesz cofnąć lub ponowić swoje działania.  

5. Dostarczanie zawartości tablicy na urządzenia uczniów

Uczniowie dołączają do hellosmart.com. Wybierz między tempem nauczyciela a tempem ucznia. Dodaj pustą stronę lub natychmiastową aktywność Shout It Out.

Uwaga: jeśli nie jesteś w trybie dostarczania, zmiany w pliku są zapisywane automatycznie.

6. Utwórz nowe tło strony

Dotknij ikony   ,aby wyszukać i dodać obraz za pomocą wyszukiwarki Bing. Stuknij obraz, a następnie stuknij > Zablokuj . Obraz staje się nowym tłem strony i można po nim rysować.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj

 • Dodaj obrazy miejsc historycznych (dawniej i dziś), reprodukcje znanych dzieł sztuki, zdjęcia ważnych osób, fotografie z całego świata.
 • Umieść zdjęcia klasowe, z imprez szkolnych, szkolną maskotkę.
 • Wyświetl zdjęcie i inspirujący cytat na dany dzień.

Ulepsz swoją pracownię, używając obrazu tła, który reprezentuje nauczany przedmiot lub jego metaforę, cel do osiągnięcia przez uczniów i tak dalej.

 • Dzieła stworzone przez uczniów, plakaty cyfrowe, kolaże słowne.
 • Zdjęcia zrobione przez uczniów.

Rozszerz naukę, dodając aplikacje, strony internetowe i pliki do Ulubionych, aby uczniowie mieli do nich szybki i niezależny dostęp.

 • Strony internetowe z ciekawostkami lub wyzwaniami do realizacji.
 • Biuletyn klasowy, Dokumenty Google i tak dalej.
Image module

Dodaj film lub zdjęcie

Kroki  

1. Wstaw zdjęcie lub film z YouTube

Stuknij, aby dodać obraz lub wideo za pomocą wyszukiwarki Bing. Dotknij paska wyszukiwania, wprowadź wyszukiwane hasło, a następnie wybierz film lub obraz z wyników

2. Dodaj narzędzia matematyczne

Dotknij i wybierz kątomierz, linijkę lub ekierkę.

Możesz przesuwać, zmieniać rozmiar lub obracać narzędzie pomiarowe oraz rysować przy nich linie za pomocą pisaka jak przy fizycznych narzędziach kreślarskich.

3. Dodaj kąt za pomocą kątomierza

Jeśli nie możesz dodać kąta, stuknij, a następnie stuknij Pokaż kąty .

Dotknij kątomierza. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt kątowy, a następnie przesuń uchwyt, aby utworzyć kąt. Dotknij, aby wstawić kąt.

4. Praca z obiektami

Możesz przesuwać, obracać lub zmieniać rozmiar obiektu (w tym pisma odręcznego) na stronie tablicy, dotykając go. Możesz cofnąć lub ponowić swoje działania.  

6. Utwórz nowe tło strony

Dotknij ikony   ,aby wyszukać i dodać obraz za pomocą wyszukiwarki Bing. Stuknij obraz, a następnie stuknij > Zablokuj . Obraz staje się nowym tłem strony i można po nim rysować.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, wykorzystując cyfrowe tła, aby uchwycić pomysły uczniów i stworzyć ilustrację do ważnych dyskusji.

 • Utwórz wykresy, aby uporządkować dane i poproś uczniów o ocenę informacji.
 • Przeprowadź burzę mózgów na temat pomysłów, pytań, list i przykładów. Przenieś pomysły i uporządkuj je dzięki odpowiednim organizerom graficznym.
 • Umieść narzędzia do kreślenia na przykładowe obrazy, takie jak mosty lub ciekawe budynki. Poproś uczniów, aby użyli tych narzędzi do dokonania pomiarów na obrazach, potem zaś porównania i zestawienia wyników.

Ulepsz swoje lekcje, dodając obrazy i filmy na tablicy.

 • Użyj tła w linie lub kratkę i obrazów jako miejsca do wspólnego dokonywania notatek przez uczniów.
 • Dodaj wideo do tablicy. Dodaj obraz organizatora grafiki, który uczniowie wspólnie wypełniają po obejrzeniu wideo.
 • Zablokuj obraz jako tło i poproś uczniów o napisanie na nim adnotacji, etykiet i burzy mózgów

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do dołączenia do tablicy na hellosmart.com i oglądania tablicy na żywo na swoich urządzeniach.

 • Dodaj natychmiastowy Shout It Out! do przechwytywania połączeń uczniów związanych z notatkami w klasie.
 • Uczniowie mogą używać zrzutów ekranu do robienia notatek cyfrowych w celu uzyskania dostępu do nich poza zajęciami lub do publikowania w notatkach z zajęć, w Google Classroom i tak dalej.
Image module

Dodawanie gotowych ćwiczeń

i organizerów graficznych

Kroki  

1. Wstaw tło z gotowym organizerem graficznym

Otwórz aplikację Tablicy na monitorze. Dotknij , aby dodać gotową aktywność po bieżącej stronie.

Wybierz Organizator grafiki lub Manipulacyjny .

Dotknij gotową aktywność, którą chcesz dodać do pliku.


UWAGA

Możesz także otworzyć nowy plik SMART Notebook z gotowym działaniem z Biblioteki plików.


Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, wykorzystując organizatory graficzne, aby uchwycić pomysły uczniów, pokazać ich sposób myślenia i sporządzić ilustrację do prowadzonych w klasie dyskusji.

 • Utwórz wykresy, aby uporządkować dane i poproś uczniów o ocenę informacji.
 • Przeprowadź burzę mózgów na temat pomysłów, pytań, list i przykładów. Przenieś pomysły na monitor i uporządkuj je w organizerach graficznych.
 • Dodaj narzędzia matematyczne do obrazów – przykładów. Poproś uczniów, aby użyli narzędzi matematycznych do dokonania pomiarów na tych obrazach oraz porównania i zestawienia wyników.

Ulepsz swoje lekcje, dodając obrazy i filmy do tablicy.

 • Użyj obrazów nałożonych na tło – papier w linie jako wspólnego centrum wykonywania notatek z lekcji.
 • Dodaj film do tablicy. Dodaj obraz organizatora, który uczniowie wspólnie wypełniają po obejrzeniu wideo.

Rozszerz naukę, zachęcając uczniów do dołączenia do Tablicy na hellosmart.com i oglądania zawartości tablicy na żywo na swoich urządzeniach.

 • Dodaj aktywność Shout It Out! do wspólnego sporządzenia notatek i zaprezentowania pomysłów uczniów.
 • Uczniowie mogą używać zrzutów ekranu do robienia notatek cyfrowych , aby mieć do nich dostęp poza zajęciami lub do publikowania ich w notatkach z zajęć w Google Classroom itp.
Image module

Uruchom przeglądarkę

Getting to know your SMART Board with iQ technology: Browser
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Otwórz przeglądarkę

Na ekranie głównym dotknij ikony . Na pasku adresu u góry ekranu wpisz adres internetowy lub wyszukiwane hasło.

Uwaga:  przeglądarka nie obsługuje Adobe Flash Player. Jeśli potrzebujesz użyć Adobe Flash, podłącz komputer do wyświetlacza.

2. Użyj pływającej klawiatury

Użyj pływającej klawiatury, aby pisać w przeglądarce. Możesz przesuwać klawiaturę, przeciągając znak plus (+) w prawym górnym rogu. Klawiatura jest ukryta, gdy jej nie potrzebujesz.

3. Pisz i rysuj

Podnieś pióro, aby rozpocząć pisanie notatek w przeglądarce, a pojawią się jasnoszare ukośne linie. Zmień kolor pióra, dotykając ikony pióra po lewej stronie ekranu.

4. Dodaj ulubione witryny

Na ekranie głównym w kategorii Ostatnie dotknij gwiazdki, aby dodać ostatnio odwiedzaną witrynę internetową do kategorii Ulubione.

5. Pobierz pliki

Podczas przeglądania Internetu stuknij plik, aby zapisać go na wyświetlaczu. W okniedotknij pliku, a otworzy się on w odpowiedniej aplikacji. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana na wyświetlaczu, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami SMART.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, dodając interaktywne strony internetowe do Ulubionych i pozwól jednemu lub kilku uczniom wchodzić z nimi w interakcję na ekranie.

 • Dodawaj adnotacje do artykułów i materiałów źródłowych, aby uchwycić połączenia z omawianym tematem.
 • Korzystaj z przeglądarki w małych grupach jako sposób wyszukiwania informacji, wyszukiwania zdjęć i czytania artykułów.

Ulepsz swoje lekcje, otwierając zasoby do lekcji na tablicy i robiąc na nich notatki.

 • Otwórz wiele zakładek ze zdjęciami, aby udostępnić je uczniom.
 • Uczniowie mogą otwierać każdą kartę i nawiązywać do treści, pisząc lub rysując na obrazkach.

Rozszerz naukę, łącząc się ze SMART Learning Suite Online. Dzięki temu lekcje są dostępne na urządzeniach uczniów w klasie i w domu.

 • Nauczyciele mogą zalogować się na monitorze i prowadzić lekcje, całkowicie bez konieczności korzystania z komputera.
 • Twórz treści lekcji w SMART Learning Suite Online. Konwertuj pliki PDF i prezentacje na obszary robocze lub materiały informacyjne i pozwól uczniom pracować nad nimi indywidualnie lub w grupach.
Image module

Dostosuj tapetę monitora

Getting to know your SMART Board with iQ technology: Part 1
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Zmień tapetę

Możesz zmienić tło wyświetlacza, aby spersonalizować swój wyświetlacz.

Dotknij , przewiń do Personalizacja i wybierz nową tapetę.

2. Prześlij własny obraz tapety

Możesz włożyć dysk USB i wybrać obraz z dysku, aby ustawić go jako tło.


UWAGA

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj pliku .jpg lub .png o rozdzielczości 1920 × 1080.


Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, dodając skróty do regularnie używanych witryn i narzędzi.

 • Usprawnij zarządzanie klasą dzięki aplikacjom takim jak Class DoJo lub Go Noodle.
 • Wykorzystaj treści z witryn takich jak Brainpop, Wonderopolis i Newsela.

Ulepsz swoje lekcje, łącząc treści przechowywane we wspólnym miejscu w celu szybkiej interakcji podczas lekcji i w małych grupach.

 • Dodaj Dysk Google lub Microsoft Onedrive.
 • Dodaj portale biblioteczne lub szkolne, aby szybko uzyskać dostęp do treści i zasobów szkoły.

Rozszerz naukę, dodając system zarządzania uczeniem, aby szybko uzyskać dostęp do treści i zadań generowanych na zajęciach.

 • Dodaj Google Classroom, Canvas, Schoology lub inny LMS, aby szybko otwierać zadania dla uczniów do dyskusji i prezentacji na zajęciach.
 • Jasno określ oczekiwania i zasoby do nauki oraz współpracy poza zajęciami, integrując system LMS i interaktywny wyświetlacz SMART Board.
Image module

Zaloguj się i zsynchronizuj pliki
z przygotowaną treścią lekcji

iQ experience: File sync
Film w języku angielskim
Jak założyć konto do SMART?
Film w języku polskim

Kroki  

1. Udostępnij pliki lekcji

Otwórz plik lekcji w oprogramowaniu SMART Notebook. Udostępnij go na swoje konto SMART, klikając Plik> Udostępnij> Prześlij do konta SMART .

Po udostępnieniu plik jest przesyłany na Twoje konto SMART.


UWAGA

Sprawdź czy jesteś zalogowany w SMART Notebook na swoje konto SMART. Jeżeli nie masz jeszcze konta SMART załóż je bezpłatnie (jak to zrobić – przeczytaj plik PDF).


2. Zaloguj się

Na wyświetlaczu SMART Board z iQ dotknij  i zaloguj się przy użyciu swojego konta SMART.

Po zalogowaniu biblioteka plików zsynchronizuje się z kontem SMART, aby wyświetlić pliki udostępnione ze SMART Notebook oraz pliki z biblioteki lekcji SMART Learning Suite Online.


UWAGA

Nie zalogujesz się, a monitor nie dokona synchronizacji, jeżeli monitor nie jest połączony z siecią Internet!

Poproś swojego szkolonego administratora, aby podłączył monitor do sieci (można to zrobić za pomocą kabla lub przy pomocy sieci bezprzewodowej).


3. Rozpocznij lekcję

Stuknij kafelek pliku lekcji w bibliotece plików, aby otworzyć go w aplikacji Player.

4. Otwórz Dysk Google lub OneDrive

W bibliotece plików stuknij obok Moje pliki i wybierz Dysk Google lub OneDrive . Otworzy się aplikacja Przeglądarka i możesz pobrać dowolne pliki do swoich pobranych plików lub otworzyć pliki w magazynie plików online.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, przygotowując z wyprzedzeniem kalendarze, ważne wiadomości i inne codzienne zadania, abyś mógł je uruchamiać na monitorze i jednocześnie nadal aktualizować na komputerze.

 • Połącz bieżące wydarzenia, rocznice wydarzeń historycznych („W tym dniu …”), zagadki lub ciekawe fakty, w materiał będący rozgrzewką dla Twoich uczniów.
 • Stwórz kalendarze i tabele, aby stały się dla Twoich uczniów miejscem codziennego zapisywania obserwacji przyrody (pogoda, wzrost roślin itp.).

Ulepsz swoje sposoby nauczania, otwierając lekcje lub pliki PDF bezpośrednio w aplikacji Odtwarzacz, aby uczniowie mieli do nich dostęp w klasie, do pracy w grupach i po zakończeniu zajęć. Możesz to zrobić za pomocą Udostępnij na tablicy, zapisując lekcję na dysku USB, pobierając pliki z Dysku Google lub One Drive.

 • Twórz ćwiczenia manipulacyjne za pomocą funkcji Klonowanie nieskończone.
 • Zapisz organizery graficzne, aby uzyskać do nich szybki dostęp i używać ich podczas lekcji.

Rozszerz naukę, wysyłając karty zadań, do których uczniowie mają dostęp po zakończeniu zajęć.

 • Tabele do uzupełnienia, karty pracy, definicje do opracowania, tablice wyboru, zdania z lukami i tak dalej.
 • Pliki PDF zawierające zagadki, problemy matematyczne lub problemy logiczne.
Image module

Dodawanie aplikacji i przypinanie
często używanych elementów

iQ experience: Home screen
Film w języku angielskim

Kroki  

1. Zainstaluj aplikacje lub dodaj zakładki

Możesz dodać aplikację dla systemu Android z magazynu z aplikacjami SMART, skróty do stron ze wsparciem dla użytkowników produktów  SMART,  aplikacje webowe (aplikacje uruchamiane i obsługiwane przez przeglądarkę) Google i firmy Microsoft. Na ekranie głównym dotknij ikony opisanej Aplikacje. Wyświetlą się dostępne i zainstalowane aplikacje w postaci kafelków. Jeden z nich jest pusty i w środku ma znak „+”. Naciskamy go. Pokazuje się nam magazyn z całą zawartością podzielony na działy: Android, SMART Support, Microsoft i Google.

Chcąc zainstalować wybraną aplikację klikamy w znak strzałki skierowany w dół na kafelku z jej ikoną. App’ka zostaje pobrana, a potem zainstalowana. Teraz ikona aplikacji pojawi się na ekranie monitora po naciśnięciu ikony Aplikacje.

Chcąc dodać wybrany skrót do strony lub do strony aplikacji webowej klikamy w znak “+” na kafelku z jej ikoną. Teraz ikona skrótu pojawi się na ekranie monitora po naciśnięciu ikony Aplikacje.

Możemy też wyszukać skróty do stron i aplikacji webowych w sieci Internet. W oknie wyszukiwania pod napisem Wybierz Dodaj nową aplikację wpisz wyszukiwane hasło. W wynikach wyszukiwania dotknij aplikacji, którą chcesz dodać do biblioteki Aplikacje.

 

2. Dodaj kafelki do Ulubionych

Możemy dodać wybrane skróty do aplikacji Android, skrótów do stron WWW lub aplikacji webowych z biblioteki Aplikacje do strony głównej (ekranu startowego) sekcja Ulubione. W tym celu na wybranych w bibliotece kafelkach naciskamy ikonę gwiazdki w górnym prawym rogu, która zmieni się na kolor zielony.

3. Usuń kafelki z Ulubionych

Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz usunąć, aż tło stanie się czarne. Dotknij, aby usunąć kafelek.

4. Otwórz ostatnio używane 

Kategoria Ostatnie zawiera osiem ostatnio używanych elementów, takich jak ostatnio odwiedzane strony internetowe, zrzuty ekranu, pliki SMART Notebook, tablice, pliki PDF i tak dalej.

Image module

Bank pomysłów

Zaangażuj swoją klasę, przygotowując z wyprzedzeniem kalendarze, ważne wiadomości i inne codzienne zadania, abyś mógł je uruchamiać na monitorze i jednocześnie nadal aktualizować na komputerze.

 • Połącz bieżące wydarzenia, rocznice wydarzeń historycznych („W tym dniu …”), zagadki lub ciekawe fakty, w materiał będący rozgrzewką dla Twoich uczniów.
 • Stwórz kalendarze i tabele, aby stały się dla Twoich uczniów miejscem codziennego zapisywania obserwacji przyrody (pogoda, wzrost roślin itp.).

Ulepsz swoje sposoby nauczania, otwierając lekcje lub pliki PDF bezpośrednio w aplikacji Odtwarzacz, aby uczniowie mieli do nich dostęp w klasie, do pracy w grupach i po zakończeniu zajęć. Możesz to zrobić za pomocą Udostępnij na tablicy, zapisując lekcję na dysku USB, pobierając pliki z Dysku Google lub One Drive.

 • Twórz ćwiczenia manipulacyjne za pomocą funkcji Klonowanie nieskończone.
 • Zapisz organizery graficzne, aby uzyskać do nich szybki dostęp i używać ich podczas lekcji.

Rozszerz naukę, wysyłając karty zadań, do których uczniowie mają dostęp po zakończeniu zajęć.

 • Tabele do uzupełnienia, karty pracy, definicje do opracowania, tablice wyboru, zdania z lukami i tak dalej.
 • Pliki PDF zawierające zagadki, problemy matematyczne lub problemy logiczne.