„Rzepka” J. Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych – część 1

„Rzepka” J. Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych – część 1

„Rzepka” Juliana Tuwima w ćwiczeniach interaktywnych – klasa druga – część 1.

Wybrane treści kształcenia z podstawy programowej – przypomnienie

Cele edukacji wczesnoszkolnej:

 • wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym,
 • wychowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą,
 • kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w życiu oraz do kontynuowania nauki.

Istotnymi do zdobycia umiejętnościami stają się: czytanie, myślenie naukowe, komunikowanie się w mowie i piśmie, posługiwanie się aktualnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, uczenie się przez całe życie, praca zespołowa.

Zaproponowany dalej zestaw ćwiczeń umożliwia nauczycielowi realizację wymienionych celów, a uczniowi zdobywanie wiedzy i umiejętności drogą realizacji wybranych treści kształcenia w formie wszystkich edukacji i zajęć, a szczególnie:

Polonistyczna – uczeń:

 • korzysta z informacji: słucha, czyta, rozumie, wnioskuje, wyszukuje,
 • analizuje i interpretuje tekst,
 • tworzy wypowiedzi i dba o ich poprawność.

Muzyczna – uczeń:

 • aktywnie słucha muzyki, określa jej cechy, tworzy do niej proste improwizacje ruchowe.

Plastyczna – uczeń:

 • rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka.

Społeczna – uczeń:

 • rozumie potrzebę pomagania innym,
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.

Przyrodnicza – uczeń

 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Matematyczna – uczeń:

 • dodaje i odejmuje, mnoży, dzieli liczby w odpowiednim zakresie,
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania,
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty.

Zajęcia komputerowe – uczeń:

 • wyszukuje i korzysta z informacji.

Zajęcia techniczne – uczeń:

 • rozumie potrzebę dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna – uczeń:

 • wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości.

Etyka – uczeń:

 • wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje,
 • rozumie potrzebę pomagania innym w potrzebie.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny, klasa II

Udostępniła:

Małgorzata Lipowska
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}