Rzeczpospolita w XVII w. NOWA

Rzeczpospolita w XVII w. NOWA

Rzeczpospolita w XVII wieku – utrwalenie i powtórzenie wiadomości.

KONKURS na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board – III edycja. Utrwalenie i powtórzenie wiadomości o Rzeczpospolitej XVII wieku.

Cele:

  • Utrwalenie wiadomości o przyczynach i skutkach wojen toczonych przez Rzeczpospolita w XVII wieku.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z mapą.
  • Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
  • Kształcenie znajomości pojęć.

 

Przedmiot:

historia

Poziom:

III etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Kutrzeba (makutrzeba@op.pl)

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}