Tablice interaktywne SMART Board® serii M600 (archiwum)

Opis
Ukierunkowane na uczenie się. Zaprojektowane w celu intuicyjnej obsługi. Naturalna interakcja dzięki możliwości równoczesnej pracy dwóch osób. Nasze najbardziej przyjazne dla użytkownika interaktywne tablice. Mniej problemów technicznych, więcej nauki. Obsługiwane przez SMART Learning Suite.
Cechy
Uczniowie i nauczyciele mogą w naturalny sposób oddziaływać na treść lekcji, pisać, usuwać i wykonywać funkcję myszy komputerowej, wykorzystując do tego własny palec lub pisak. Mogą również korzystać z intuicyjnych gestów takich jak „przesunięcie”, „obracanie” czy „powiększanie”, co powoduje że treść zajęć może być łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania.
Funkcja „Dual touch” - dwóch uczniów może wchodzić w jednoczesną interakcję z treścią zajęć, wykorzystując do tego swoje palce, pisaki lub inne przedmioty.
Swobodna interakcja System umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy dwóm uczniom na raz, bez konieczności przełączania w tryb wieloosobowy. Nie ogranicza również przestrzeni roboczej żadnego z nich.
SMART Notebook™ - oprogramowanie do wspólnej nauki Nauczyciele mogą w prosty sposób tworzyć i prezentować ciekawe materiały lekcyjne, a następnie zapisywać notatki z tych zajęć i dzielić się nimi z uczniami. Oprogramowanie SMART Notebook zawiera również platformę, dzięki której można połączyć w klasie różne urządzenia i technologie.
Aplikacja SMART Ink® pozwala nauczycielom pisać na filmach i stronach internetowych oraz w plikach PDF i Microsoft Office®, a następnie zapisywać notatki bezpośrednio w pliku.
Pobierz:Ulotka M600