Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „My Home”

Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „My Home”

Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „My Home”

Klasa: IV szkoła podstawowa język angielski

Cele lekcji:

Uczeń:

– zna nazwy pomieszczeń w domu,

– opisuje położenie przedmiotów na obrazku,

– zadaje pytania o położenie przedmiotów na obrazku,

– zna kolejność przymiotników przed rzeczownikiem,

– układa wyrazy i zdania z rozsypanki,

– prowadzi dialog w oparciu o wzór,

– uzupełnia luki w zdaniach,

– prezentuje obrazek swojego pokoju,

– czyta ze zrozumieniem,

– jest aktywny,

– potrafi współpracować,

– dokonuje samooceny.

Treści kształcenia z podstawy: proszenie o informacje, przedstawianie się, podawanie adresu, opisywanie miejsc, współdziałanie w grupie, dokonywanie samooceny, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem.

Metody: pokaz, rozmowa, opowiadanie, czytanie, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne.

Formy: praca z całą grupą, w parach, indywidualnie.

Środki dydaktyczne: ilustracje dzieci, tablica interaktywna, Podręcznik.

Literatura: Podstawa programowa, podręcznik „Steps In English 1” str. 35.

  
Przedmiot:

Języki obce nowożytne

 
Poziom:

II etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Emilia Hoffman

Zespół Szkół w Baruchowie Szkoła Podstawowa

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}