Portret Magdaleny we fraszce Jana Kochanowskiego (NOWA)

Portret Magdaleny we fraszce Jana Kochanowskiego (NOWA)

Cele

Uczniowie:

  • analizują i interpretują fraszkę Jana Kochanowskiego “Do Magdaleny”
  • nazywają środki stylistyczne i określają ich funkcje,
  • opisują renesansowy obraz,
  • dokonują przekładu intersemiotycznego tekstu.

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Ewa Hrybacz (wojewa@poczta.fm)

Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}