Porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych (NOWA)

Porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych (NOWA)

Cele

Uczeń/uczennica:

• wie co to znaczy porównać liczby naturalne;

• rozróżnia, która liczba jest większa, która mniejsza;

• zwiększa i zmniejsza liczbę o podaną wartość;

• umie obliczyć o ile większa i o ile mniejsza jest jedna liczba od drugiej;

• zwiększa i zmniejsza liczbę kilka razy, 10 razy, 100 razy;

• umie obliczyć ile razy większa i ile razy mniejsza jest jedna liczba od drugiej;

• stosuje porównywanie różnicowe i ilorazowe w rozwiązywanych zadaniach.

Przedmiot:

matematyka

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Elżbieta Salwa

Szkoła Podstawowa im. E.G. Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}