Polska poza Polską NOWA

Polska poza Polską NOWA

Cele lekcji

Uczeń/uczennica:

  • zna historię polskiej emigracji,
  • wymienia powody emigracji,
  • wie gdzie znajdują się największe skupiska Polonii,
  • zna pojęcia: emigracja, Polonia, repatriacja,
  • ocenia wpływy emigracji na społeczeństwo polskie, pokazuje dodatnie i ujemne skutki tego zjawiska.

Przedmiot:

wiedza o społeczeństwie

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Bożena Sobierajska (bozenasobierajska7@wp.pl)

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}