Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939 (NOWA)

Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939 (NOWA)

Uczeń/uczennica:

  • omawia stosunki Rzeczpospolitej z sąsiadami w latach dwudziestych XX w.
  • rozumie, na czym polegało trudne położenie geopolityczne II Rzeczpospolitej
  • wymienia układy i sojusze zawarte przez Polskę w okresie międzywojennym
  • analizuje teksty źródłowe
  • pracuje w zespole
  • prezentuje zdobyte informacje
  • ocenia politykę zagraniczną II Rzeczpospolitej
  • wyjaśnia znaczenie terminów: ultimatum, sojusz, pakt, deklaracja
  • sporządza notatkę z lekcji

Przedmiot:

historia

Poziom:

III etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Bilska-Ciećwierz (magda.bilska@op.pl)

ZSK im. Długosza, Włocławek

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}