Podróż do Afryki z doktorem Dolittle

Podróż do Afryki z doktorem Dolittle

Podróż do Afryki z doktorem Dolittle

Uczeń:

wskazuje na mapie i globusie kontynenty

zna nazwy i imiona zwierząt występujących w lekturze “Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

przyporządkowuje zwierzęta do odpowiedniej kategorii ( ptaki, ssaki)

przypisuje wybrane gatunki zwierząt do ich miejsc występowania (Europa, Afryka)

uzupełnia zdania z lukami

przepisuje tekst o Afryce

uzupełnia metryczkę samodzielnie przeczytanej lektury

dodaje i odejmuje w zakresie 100

słucha wypowiedzi innych osób

zgodnie i twórczo współpracuje w zespole

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny

 
Udostępnił:

Katarzyna Pietrzyk

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M.Reja w Kielcach

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}