Początki państwa polskiego (NOWA)

Początki państwa polskiego (NOWA)

Uczeń/uczennica:

  • wymienia nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie i przyporządkować je do właściwego terytorium;
  • omawia rolę Mieszka I w tworzeniu się państwa polskiego;
  • zaznacza na taśmie chronologicznej datę przyjęcia chrztu;
  • rozumie znaczenie przyjęcia chrztu dla rozwoju państwa polskiego i potrafi opowiedzieć o korzyściach z niego wynikających.

Przedmiot:

historia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Jacek Kowalski (jacekzbz@gmail.com)

ZSP Wiślica

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}