Płazy-zwierzęta dwóch środowisk.

Płazy-zwierzęta dwóch środowisk.

Płazy-zwierzęta dwóch środowisk.

Uczeń:

– wykazuje związek budowy płazów ze środowiskiem i trybem ich życia;

– określa środowisko życia płazów;

-omawia cykl rozwojowy żaby i wymienia stadia rozwojowe;

-podaje po dwa przykłady płazów ogoniastych i bezogonowych;

– wyjaśnia, na czym polega hibernacja;

-wykazuje związek trybu życia płazów ze zmiennocieplnością;

-ocenia pożyteczność płazów w przyrodzie;

-podaje sposoby ochrony płazów;

– dostrzega konieczność szacunku dla organizmów żywych.

Przedmiot:

Biologia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Dorota Molendowska

Gimnazjum w Morawicy

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}