Pierwsze wiosenne kwiaty

Pierwsze wiosenne kwiaty

Pierwsze wiosenne kwiaty

WIADOMOŚCI- UCZEŃ: nazywa wiosenne kwiaty, wymienia kwiaty chronione,

wie, że roślin chronionych nie wolno zrywać, nazywa cyfry od 1 do 9.

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 1

 
Udostępnił:

Magdalena Królewicz (odwrocie@o2.pl)

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}