Oświetlenie Ziemi NOWA

Oświetlenie Ziemi NOWA

Lekcja geografii przeznaczona dla ostatnich klas szkoły podstawowej.

Realizacja zajęć pozwala uczniowi (drogą obserwacji, odkrywania, działania praktycznego) zdobyć wiedzę i umiejętności na temat zależności między wysokością górowania Słońca w pierwszych dniach pór roku, a szerokością geograficzną (większa szerokość, mniejsza wysokość) i w konsekwencji ilością światła (długość dnia i nocy) i ciepła (główne strefy klimatyczne) dostarczanych do powierzchni Ziemi w ciągu roku.

Cele lekcji

Uczeń/uczennica:

  • ustala nachylenie osi Ziemi do pionu i płaszczyzny swojej orbity dookoła Słońca,
  • bada wartości kątów padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi oraz ilości dostarczanej naszej planecie energii słonecznej, na różnych szerokościach geograficznych, w pierwszych dniach pór roku,
  • odkrywa zależności między tymi danymi,
  • stwierdza różną długość dnia i nocy, w różnych porach roku, na różnych szerokościach geograficznych,
  • uzasadnia występowanie dnia i nocy polarnych oraz „równoczesną odwrotność” występowania pór roku,
  • rozmieszcza strefy oświetlenia i ogrzania Ziemi,
  • oblicza wartość kąta padania promieni słonecznych w południe pierwszych dni pór roku na różnych szerokościach geograficznych,
  • identyfikuje i rozumie wzajemne relacje przyroda-człowiek.

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk (darlusz@interia.pl)

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}